Een kwartaal of trimester is een van de vier perioden van drie opeenvolgende maanden waarin het jaar verdeeld wordt. Kwartaal en trimester komen uit het Latijn: quartus betekent één vierde, tres betekent drie en mensis betekent maanden.

Verdeling van het jaar in kwartalen

bewerken

Een kwartaal duurt een kwart van een jaar (dertien weken of 91 dagen; alleen het tweede kwartaal is altijd zuiver 91 dagen of 13 weken):

Gebruik van de termen

bewerken

De termen 'kwartaal' en 'trimester' worden niet door elkaar gebruikt. In boekhoudkundige kringen gebruikt men 'kwartaal'.

De term 'trimester' wordt veel gebruikt in onderwijskringen. Een schooljaar is bijvoorbeeld verdeeld in drie trimesters van ongeveer drie maanden:

  • 1e trimester tot de kerstvakantie.
  • 2e trimester tot de paasvakantie.
  • 3e trimester tot de zomervakantie.

Het 4e, de zomertijd, maakt geen deel uit van het schooljaar.

Ook een zwangerschap - die 9 maanden duurt - wordt wel verdeeld in drie trimesters.

Eens per kwartaal wordt driemaandelijks genoemd.

Zie ook

bewerken