Hoofdmenu openen

De seksuele meerderjarigheid is de leeftijdsgrens voor seksueel zelfbeschikkingsrecht. Vanaf deze leeftijd wordt de betreffende persoon in staat geacht zijn of haar toestemming te geven voor seksuele handelingen. Beneden deze leeftijd gelden seksuele handelingen met deze persoon per definite als strafbare feiten.

Deze leeftijd verschilt van jurisdictie tot jurisdictie, maar is doorgaans tussen de 14 tot 18 jaar. In België en Nederland bedraagt deze leeftijd 16 jaar. De leeftijdsgrens kan ook verschillen naargelang het type seksuele handeling of het geslacht van de betrokken personen. Zo werd vroeger, en wordt nog steeds in vele landen, een hogere leeftijd vereist voor homoseksuele handelingen, met andere woorden tussen personen van hetzelfde geslacht, of worden deze handelingen volledig verboden (sodomiewetgeving).

EuropaBewerken

In heel Europa, behalve Griekenland, is de seksuele meerderjarigheid geslachtsneutraal. De leeftijdsgrens verschilt, gaande van 14 jaar in Bulgarije tot 18 jaar in Malta en Turkije. Het niet-erkende Noord-Cyprus was tot 2014 het laatste land in Europa met sodomiewetgeving, die homoseksuele seks verbood.

In België wordt de seksuele meerderjarigheid bepaald in artikel 372 van het Strafwetboek: "Elke aanranding van de eerbaarheid, zonder geweld of bedreiging gepleegd op de persoon of met behulp van de persoon van een kind van het mannelijke of vrouwelijke geslacht beneden de volle leeftijd van zestien jaar, wordt gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar." Tussen 1965 en 1985 was er een artikel 372bis dat een hogere leeftijd van 18 jaar voorzag voor homoseksuele handelingen. In het nieuwe Strafwetboek, uitgewerkt onder de regering-Michel I met minister van Justitie Goens, zal de leeftijd verlaagd worden tot 14 jaar, mits enkele voorwaarden: het leeftijdsverschil mag niet groter zijn dan vijf jaar en er mag geen sprake zijn van een machtsrelatie.[1]

In Nederland wordt de leeftijd (ook 16 jaar) bepaald in de artikelen 245 en 247 van het Wetboek van Strafrecht.

Zie ookBewerken