De schachtenmeester, ook wel schachtentemmer genaamd, is in een Vlaamse studentenclub de verantwoordelijke voor de schachten (kandidaat leden) tijdens hun eerste jaar bij de club. De schachtenmeester gedraagt zich als tussenpersoon (op een cantus althans) tussen de senior en de schachten. Hij zal hen helpen een volleerd lid te worden van de studentenclub of studentenkring. Zo is het zijn taak hen de doopbelofte voor te lezen tijdens de doopcantus. Dit gebeurt volgens de verenigingsrituelen beschreven op de blauwe bladzijden van de clubcodex. Na de doop overhandigt hij de schachten een clublintje, vanaf dan zijn ze officieel lid van de club. Hij is ook degene die tijdens de ontgroening de schachten benoemt tot officiële commilitones van de club. Volgens de vrijzinnige Brusselse studentenfolklore maakt men een onderscheid tussen een doopmeester en de schachtentemmer(s). De laatst genoemde fungeert als tussenpersoon en enkel de doopmeester heeft het recht de gedoopte schachten hun studentenklak te overhandigen en de ontgroende schachten tot commilito te proclameren.

In veel gevallen fungeert hij ook als aanspreekpunt voor de eerstejaars.