Saussuriet

Saussuriet is een mineraal aggregaat dat is gevormd als een hydrothermisch omzettingsproduct van plagioklaze veldspaat. Het lijkt sterk op een groene of grijs-groene zoisiet waardoor het wordt gebruikt als vervanging voor jade. Het kan daarvan worden onderscheiden door de andere brekingsindex en met behulp van röntgendiffractie.

Saussuriet wordt niet beschouwd als een echt mineraal omdat het een microscopisch mengsel van verschillende andere mineralen is, zoals zoisiet, epidoot, sericiet, albiet of andere natriumrijke veldspaten met mogelijk scapoliet.

In de zware-mineraalanalyse wordt saussuriet als apart mineraal onderscheiden en als zodanig in het zware-mineraaldiagram opgenomen. Bij verwering ontstaat alteriet. Het onderscheid met saussuriet is niet altijd makkelijk en daarom werden zij in de zware-mineraalanalyse ook wel samengenomen.[1]

Saussuriet/alteriet is een kenmerkend mineraal in Rijnzanden. Het wordt een belangrijk mineraal in de associaties van de Rijn als gevolg van de onthoofding van de Aare door de Rijn tijdens het vroege Midden Pleistoceen.[2]

Het mineraal werd vernoemd naar de Zwitserse ontdekkingsreiziger Horace-Bénédict de Saussure, die het ontdekte op de hellingen van de Mont Blanc.