Samendrukbaarheidsfactor

De samendrukbaarheidsfactor (Z) van een gas wordt in de thermodynamica gedefinieerd als:

De samendrukbaarheidsfactor voor stikstof in functie van de druk bij verschillende temperaturen

Hierbij is p de druk, n het aantal mol, de absolute temperatuur en de gasconstante.

Voor een ideaal gas is Z = 1. Voor een reëel gas kan Z zowel > 1 zijn als < 1, maar bij voldoende hoge drukken is Z steeds > 1.

De toestandsvergelijking van een reëel gas wordt soms uitgedrukt als een machtreeks:


Kritische samendrukbaarheidsfactorBewerken

Een belangrijke parameter die een reëel gas karakteriseert is de kritische samendrukbaarheidsfactor  . Met de toestandsvergelijking van Van der Waals berkent men een waarde van 3/8 = 0,375, een waarde die vrij sterk verschilt van de geobserveerde waarden:

Stof Waarde
H2O 0.23[1]
4He 0,31[1]
He 0,30[2]
H2 0,30[2]
Ne 0,29[2]
N2 0,29[2]
Ar 0,29[2]