Gasconstante

De gasconstante, ook algemene gasconstante of molaire gasconstante genoemd, is de evenredigheidsconstante R die voorkomt in de algemene gaswet en de vergelijking van Van der Waals. De algemene gaswet luidt:

,

waarin p de druk, V het volume, n het aantal mol en T de absolute temperatuur van het gas is.

De waarde van de gasconstante in verschillende eenheden is als volgt:

R = 8,314 459 8(48) J K−1 mol−1 [1] = 8,314 459 8(48)
R = 0,082 057 338(47) L atm K−1 mol−1 = 0,082 057 338(47)
R = 62,363 577(36) L torr K−1 mol−1 = 62,363 577(36)
R = 1,987 203 6(11) cal K−1 mol−1 = 1,987 203 6(11)

De gasconstante is gedefinieerd als het product van de boltzmannconstante kB en de constante van Avogadro NA:


Soms verwijst men ook wel eens naar de specifieke gasconstante, die gelijk is aan de verhouding van de algemene gasconstante R tot de molaire massa M van het gebruikte gas.

,

ReferentiesBewerken

  1. CODATA Value: molar gas constant The NIST Reference on Constants, Units and Uncertainty. US National Institute of Standards and Technology. Juni 2015. Opgevraagd 2015-09-25. "2014 CODATA recommended values"