Hoofdmenu openen

De term ruimte, ook aangeduid als kosmische ruimte, wordt in de astronomie en voor het onderscheid tussen luchtvaart en ruimtevaart vaak gedefinieerd als de delen van het heelal op meer dan 100 kilometer van de Aarde. De grens wordt de Kármánlijn genoemd (eigenlijk geen lijn, maar een boloppervlak). Er is nog wel discussie of een hoogte van 80 kilometer niet meer voldoet aan relevante natuurkundige criteria.[1]

De term deep space wordt (vooral in de context van ruimtevaart) vaak gedefinieerd als de delen van het heelal op grotere afstand dan de Aarde-Maan-lagrangepunten (d.w.z. ruim verder dan de Maan).

De ruimte is geen echt vacuüm, maar bestaat hoofdzakelijk uit plasma van waterstof en helium, elektromagnetische straling (in het bijzonder kosmische achtergrondstraling) en neutrino's. De ruimte bevat zeer weinig atomen van andere elementen (metalen) en stofdeeltjes. De intergalactische ruimte bevat slechts enkele waterstofatomen per kubieke centimeter (in ingeademde lucht zitten ongeveer 1019 atomen per kubieke centimeter). Volgens de meeste theorieën is de ruimte daarnaast rijk aan donkere energie en donkere materie. Ook kunnen er objecten doorheen bewegen, zoals meteoroïden en kometen.

Inhoud

Interplanetaire ruimteBewerken

  Zie ook Interplanetair medium

Met de interplanetaire ruimte wordt de ruimte tussen de planeten binnen het zonnestelsel bedoeld. Deze ruimte bevat interplanetaire materie - vooral kosmische straling, geïoniseerde atoomkernen en diverse subatomaire deeltjes. De interplanetaire ruimte loopt tot aan de heliopauze, waar de heliosfeer overgaat in de interstellaire ruimte. Vanzelfsprekend hebben exoplaneten hun eigen interplanetaire ruimte.

Interstellaire ruimteBewerken

  Zie ook interstellaire ruimtereis

De interstellaire ruimte is alle ruimte in een sterrenstelsel die niet bezet wordt door sterren en hun planetenstelsels. De materie en straling in de interstellaire ruimte wordt interstellair medium genoemd. De enige door mensen gemaakte objecten die interstellaire ruimte hebben bereikt zijn de ruimtesonde Voyager 1 en Voyager 2.

Intergalactische ruimteBewerken

  Zie ook Kosmische achtergrondstraling

Met de intergalactische ruimte wordt specifiek de ruimte tussen twee sterrenstelsels bedoeld, bijvoorbeeld tussen de Melkweg en de Andromedanevel. Doordat de over het hele heelal verspreide sterrenstelsels heel ver uit elkaar liggen, maakt de intergalactische ruimte veruit het grootste deel van het heelal zelf uit. Zo is bijvoorbeeld de doorsnede van de Melkweg "slechts" zo'n 150.000 lichtjaar, terwijl het dichtstbijzijnde sterrenstelsel, de Andromedanevel, pas op een afstand van zo'n 2,2 miljoen lichtjaar ligt. Volgens de meest gangbare theorie zal de intergalactische ruimte in de toekomst een exponentieel steeds groter wordend deel van het heelal gaan uitmaken, doordat de sterrenstelsels steeds sneller uit elkaar drijven. Doordat de intergalactische ruimte zo groot is, is de dichtheid binnen het heelal zeer laag en daarmee ook de zwaartekracht. Dit maakt het mogelijk dat de uitdijing van het heelal voor onbepaalde tijd door kan gaan.

Intergalactisch mediumBewerken

In de intergalactische ruimte bevindt zich een soort van plasma, beter bekend als het intergalactisch medium, dat waarschijnlijk grotendeels uit geïoniseerd waterstof bestaat en precies evenveel elektronen als protonen bevat. De reden om aan te nemen dat het hier om geïoniseerd gas gaat is dat de temperatuur hoog genoeg is om het mogelijk te maken dat gebonden elektronen in een waterstofkern ontsnappen. De dichtheid van het intergalactisch medium is naar schatting 10 tot 100 maal de gemiddelde dichtheid van het heelal. Studies tonen aan dat het intergalactisch medium waargenomen kan worden en een groot deel van de ontbrekende materie van de het heelal verklaart.[2]