Rookgas

Rookgas is het gas dat overblijft na de verbranding van een brandstof.

Rook uit een fabrieksschoorsteen.

Afhankelijk van de samenstelling van de brandstof en de omstandigheden waaronder de brandstof verbrand wordt kan het rookgas onder andere de volgende componenten bevatten: