Rookgas

Rookgas is het gas dat overblijft na de verbranding van een brandstof. Rookgas is een zeer bijtende substantie.

Rook uit een fabrieksschoorsteen.

Afhankelijk van de samenstelling van de brandstof en de omstandigheden waaronder de brandstof verbrand wordt kan het rookgas onder andere de volgende componenten bevatten: