Resolutie 714 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 714 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem aangenomen op 30 september 1991, en sprak tevredenheid uit over de voortgang van het vredesproces in El Salvador.

Resolutie 714
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 30 september 1991
Nr. vergadering 3010
Code S/RES/714
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Burgeroorlog in El Salvador
Beslissing Tevreden over het bereikte akkoord en oproep tot verdere onderhandeling.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 1991
Permanente leden
Vlag van China China · Vlag van Frankrijk Frankrijk · Vlag van Rusland (1991–1993) Rusland · Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk · Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
Niet-permanente leden
Vlag van Oostenrijk Oostenrijk · Vlag van België België · Vlag van Ivoorkust Ivoorkust · Vlag van Cuba Cuba · Vlag van Ecuador (1900-2009) Ecuador · Vlag van India India · Vlag van Roemenië Roemenië · Vlag van Jemen Jemen · Vlag van Zaïre Zaïre · Vlag van Zimbabwe Zimbabwe
Vlag van El Salvador.

Achtergrond bewerken

Begin jaren 1980 waren de landen Nicaragua, Honduras en ook El Salvador in conflict met elkaar. In Nicaragua voerden allerlei groeperingen een gewapende strijd tegen de overheid. Die groeperingen werden heimelijk gesteund door de Verenigde Staten. Die laatsten gingen ook een overeenkomst aan met Honduras tegen communistische bewegingen in Nicaragua en El-Salvador.

In El Salvador was een burgeroorlog uitgebroken tussen de overheid en de communistische beweging FMLN. Rond 1990 werd er onderhandeld over vrede, wat in 1992 leidde tot de Vrede van Chapultepec.

Inhoud bewerken

De Veiligheidsraad:

  1. looft de flexibiliteit en ernst van de partijen tijdens de besprekingen;
  2. feliciteert de Secretaris-Generaal en zijn vertegenwoordiger in Centraal-Amerika voor hun kunde en inspanningen die vitaal waren voor het vredesproces;
  3. waardeert de bijdragen van de Groep van Vrienden van de Secretaris-Generaal – Colombia, Mexico, Spanje en Venezuela – die het vredesproces vooruit hielpen
  4. dringt erop aan dat beide partijen intensief en snel voort onderhandelen voor een staakt-het-vuren en een vredesakkoord binnen het kader van het Akkoord van New York;
  5. steunt het vredesproces in El Salvador;
  6. dringt er bij beide partijen op aan terughoudend te zijn, zeker tegenover de bevolking;
  7. roept beide partijen op te blijven samenwerken met de VN-waarnemingsmissie.

Verwante resoluties bewerken