Resolutie 251 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 251 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem aangenomen op 2 mei 1968, en betreurde dat Israëls militaire parade voor zijn onafhankelijkheidsdag in Jeruzalem was doorgegaan ondanks de oproep om ervan af te zien.

Resolutie 251
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 2 mei 1968
Nr. vergadering 1420
Code S/RES/251
Stemming
voor
11
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Onafhankelijkheidsviering Israël in Jeruzalem
Beslissing Betreurt de militaire parade in Jeruzalem
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 1968
Permanente leden
Vlag van Taiwan Taiwan · Vlag van Frankrijk Frankrijk · Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie · Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk · Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
Niet-permanente leden
Vlag van Algerije Algerije · Vlag van Brazilië (1960-1968) Brazilië · Vlag van Canada Canada · Vlag van Denemarken Denemarken · Vlag van Ethiopië (1897-1935 en 1941-1974) Ethiopië · Vlag van Hongarije Hongarije · Vlag van India India · Vlag van Pakistan Pakistan · Vlag van Paraguay Paraguay · Vlag van Senegal Senegal
Jeruzalem in 1968

Achtergrond Bewerken

  Zie Jom Ha'atsmaoet voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Sinds het uitroepen van de staat Israël in 1948 had geen enkel Arabisch land Israël erkend, en velen verwachtten niet dat Israël nog erg lang zou blijven bestaan. Na de Zesdaagse Oorlog waren de spanningen bovendien erg hoog. Israël had de oorlog gewonnen, en had met de Westelijke Jordaanoever ook Oost-Jeruzalem veroverd op Jordanië. Kort daarop werd de stad geannexeerd en bestuurlijk samengevoegd met West-Jeruzalem. Vervolgens verschenen de Israëlische nederzettingen in de bezette gebieden, waaronder Oost-Jeruzalem, waaraan de Palestijnen steeds meer grondgebied verloren.

In 1968 besloot Israël een grootscheepse viering in Jeruzalem te houden omwille van 20 jaar onafhankelijkheid. In resolutie 250 werd Israël gezien de gespannen situatie verzocht af te zien van een militaire parade in Jeruzalem.

Inhoud Bewerken

De Veiligheidsraad bemerkte de rapporten van secretaris-generaal U Thant van 26 april (S/8561) en 2 mei 1968 (S/8567). Resolutie 250 (1968) van 27 april 1968 werd in herinnering geroepen. De Veiligheidsraad betreurde ten zeerste dat Israël in Jeruzalem op 2 mei een militaire parade had gehouden, waarmee het de unanieme beslissing van de Veiligheidsraad van 27 april 1968 negeerde.

Werken van of over dit onderwerp zijn te vinden op de pagina United Nations Security Council Resolution 251 op de Engelstalige Wikisource.