Resolutie 258 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 258 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd aangenomen op 18 september 1968. De resolutie drong er bij Israël, Egypte, Syrië en Jordanië op aan het staakt-het-vuren dat na de Zesdaagse Oorlog overeen was gekomen na te leven.

Small Flag of the United Nations ZP.svg
Resolutie 258
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 18 september 1968
Nr. vergadering 1452
Code S/RES/258
Stemming
voor
11
onth.
1
tegen
0
Onderwerp Uitputtingsoorlog
Beslissing Oproep tot naleving staakt-het-vuren
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 1968
Permanente leden
Vlag van Taiwan Taiwan · Vlag van Frankrijk Frankrijk · Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie · Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk · Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
Niet-permanente leden
Vlag van Algerije Algerije · Vlag van Brazilië (1960-1968) Brazilië · Vlag van Canada Canada · Vlag van Denemarken Denemarken · Vlag van Ethiopië (1897-1935 en 1941-1974) Ethiopië · Vlag van Hongarije Hongarije · Vlag van India India · Vlag van Pakistan Pakistan · Vlag van Paraguay Paraguay · Vlag van Senegal Senegal
Een Egyptische bommenwerper valt de Israëlische troepen in de bezette Sinaï aan in 1967.

AchtergrondBewerken

  Zie Zesdaagse Oorlog en Uitputtingsoorlog (1967-1970) voor de hoofdartikelen over dit onderwerp.

Sinds het uitroepen van de staat Israël in 1948 had geen enkel Arabisch land Israël erkend en velen verwachtten niet dat Israël nog erg lang zou blijven bestaan. Na de oorlog van 1956 ontstond opnieuw een fragiel evenwicht. Spanningen liepen in 1967 hoog op. Israël voerde een preventieve aanval uit, hetgeen op zijn beurt leidde tot de Zesdaagse Oorlog. De VN greep onmiddellijk in, waardoor er na zes dagen een staakt-het-vuren kwam.

In deze oorlog verloren Egypte, Syrië en Jordanië grondgebied aan Israël dat ze terug wilden. Omdat ze een echte oorlog niet konden winnen, besloten ze tot een uitputtingsoorlog. Israël werd een aantal jaren geregeld aangevallen en onder vuur genomen en sloeg zelf terug met militaire operaties en luchtbombardementen.

InhoudBewerken

De Veiligheidsraad herinnerde aan de verklaring van de president van de 1448e raad. De Veiligheidsraad was ernstig bezorgd over de verslechterde situatie in het Midden-Oosten, en was ervan overtuigd dat alle lidstaten moesten werken aan een vreedzame oplossing voor dat gebied.

De Veiligheidsraad stond erop dat het staakt-het-vuren, zoals uitgewerkt in de resoluties, moest worden nageleefd. Resolutie 242 werd bevestigd en alle lidstaten werden aangespoord om hun medewerking te verlenen aan de speciaal vertegenwoordiger van secretaris-generaal U Thant.

Werken van of over dit onderwerp zijn te vinden op de pagina United Nations Security Council Resolution 258 op de Engelstalige Wikisource.