Resolutie 1269 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1269 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 19 oktober 1999, en vroeg landen om samen te werken tegen terrorisme.

Vlag van Verenigde Naties
Resolutie 1269
Van de VN-Veiligheidsraad
Datum 19 oktober 1999
Nr. vergadering 4053
Code S/RES/1269
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Maatregelen tegen terrorisme
Beslissing Vroeg internationale samenwerking tegen terreurdaden.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 1999
Permanente leden
Vlag van China China · Vlag van Frankrijk Frankrijk · Vlag van Rusland Rusland · Vlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk · Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten
Niet-permanente leden
Vlag van Argentinië Argentinië · Vlag van Brazilië Brazilië · Vlag van Bahrein (1972-2002) Bahrein · Vlag van Canada Canada · Vlag van Gabon Gabon · Vlag van Gambia Gambia · Vlag van Maleisië Maleisië · Vlag van Namibië Namibië · Vlag van Nederland Nederland · Vlag van Slovenië Slovenië
Landen waar in 2008 terreurdaden gepleegd werden.
Landen waar in 2008 terreurdaden gepleegd werden.

InhoudBewerken

WaarnemingenBewerken

De Veiligheidsraad was bezorgd om internationaal terrorisme dat wereldwijd levens en de veiligheid van landen bedreigde. Alle daden van terreur werden veroordeeld. Op 9 december 1994 had de Algemene Vergadering met haar resolutie 49/60 de Verklaring over Maatregelen om Internationaal Terrorisme uit te Roeien aangenomen.

De strijd tegen terrorisme moest nog opgevoerd worden en alle landen moesten eraan deelnemen. De Veiligheidsraad prees het werk van de VN en andere organisaties en wilde zijn eigen steentje hieraan bijdragen. Dat was immers nodig voor de internationale vrede en veiligheid. (de taak van de Veiligheidsraad)

HandelingenBewerken

Alle landen werden opgeroepen de internationale antiterreurverdragen die ze mee hadden afgesloten volledig ten uitvoer te brengen. Landen die ze niet hadden aangenomen werden aangemoedigd dat snel te doen. Ook de VN speelde een vitale rol in de strijd tegen de terreur.

Alle landen werden opgeroepen de volgende stappen te zetten:

  • Door middel van onderlinge akkoorden terreurdaden voorkomen en daders vervolgen,
  • De voorbereiding en financiering van terreurdaden op alle mogelijke juridische manieren onderdrukken,
  • Terroristen verzekeren van vervolging,
  • Verzekeren dat asielzoekers geen terroristen zijn voor ze de status van vluchteling krijgen,
  • Informatie-uitwisseling en juridische samenwerking om terreurdaden te voorkomen.

Verwante resolutiesBewerken

Bronnen over dit onderwerp zijn te vinden op de pagina United Nations Security Council Resolution 1269 van de Engelstalige Wikisource.