Rechtspersoon met wettelijke taak

Een rechtspersoon met wettelijke taak (kortweg RWT) is in Nederland een rechtspersoon die een wettelijke taak uitoefent. Het is dus geen overheidsorganisatie in de zin van een publiekrechtelijke entiteit maar voert wel een overheidstaak uit.

De Comptabiliteitswet 2001 heeft voor het eerst een juridische definitie gegeven:

rechtspersonen voor zover die een bij of krachtens de wet geregelde taak uitoefenen en daarmee geheel of gedeeltelijk worden bekostigd uit de opbrengst van bij of krachtens de wet ingestelde heffingen

(artikel 91 CW). De Comptabiliteitswet 2016 heeft deze definitie goeddeels overgenomen in artikel 1.1. Deze wet geeft de Algemene Rekenkamer de bevoegdheid onderzoek te doen bij RWT's.

Een orgaan van een RWT kan tevens een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) zijn. Een agentschap is nooit een RWT, want het is altijd onderdeel van een ministerie.

Voorbeelden bewerken

Zie ook bewerken