Reactiequotiënt

Het begrip reactiequotiënt komt voor in de thermodynamica en beschrijft de verhouding van reactanten en producten op basis van hun chemische activiteit. Omdat de hiervoor benodigde berekeningen nogal lastig zijn is het begrip vooral theoretisch van belang.

DefiniëringBewerken

Voor een gegeven algemene reactievergelijking

 

geldt dat het reactiequotiënt Qa gelijk is aan:

 

Algemeen kan het reactiequotiënt worden gedefinieerd als:

 

Daarbij staat j voor alle reactieproducten en i voor alle reagentia in de reactie. De machten νi en νj staan voor de stoichiometrische coëfficiënten in de reactievergelijking. De grondtallen staan voor de chemische activiteiten. Bij evenwicht geldt dat het reactiequotiënt gelijk is aan de evenwichtsconstante Ka, die in relatie staat tot de Gibbs vrije energie middels de betrekking

 

Zie ookBewerken