Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is een onafhankelijk administratief rechtscollege in België dat beroepen behandelt tegen individuele beslissingen genomen met toepassing van de vreemdelingenwet van 15 december 1980.[1]

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Type Administratief rechtscollege
Opgericht 2006/2007
Jurisdictie België
Hoofdkantoor Brussel
Valt onder FOD Binnenlandse Zaken
Website www.rvv-cce.be

Bij de Raad kan aldus beroep aangetekend worden tegen beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, tegen beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken en tegen alle andere individuele beslissingen die genomen zijn met toepassing van de vreemdelingenwet.

De Raad is opgericht bij wet van 15 september 2006 en vatte zijn werkzaamheden officieel aan op 1 juni 2007.[2]

Als administratief rechtscollege heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een rechtsprekende functie maar behoort hij organiek tot de uitvoerende macht en dus niet tot de rechterlijke macht.

De Raad telt 54 rechters onderverdeeld in kamers en is gevestigd in Brussel.

SamenstellingBewerken

Eerste voorzitterBewerken

  • Serge Bodart (2017-heden)
  • Chantal Bamps (2012-2017)
  • Geert Debersaques (2007-2012)

VoorzitterBewerken

  • Geert De Boeck (2017-heden)
  • Paul Vandercam (2012- 2017)
  • Serge Bodart (2007-2011)

HoofdgriffierBewerken

  • Carine De Cooman (2007- heden)

BeheerderBewerken

  • Annelies De Bondt (2007-heden)

Externe linkBewerken

ReferentiesBewerken

  1. Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, op ejustice.just.fgov.be, ingezien op 19 maart 2019
  2. Wet tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, op ejustice.just.fgov.be, ingezien op 19 maart 2019