Hoofdmenu openen

Raad van ministers van het Koninkrijk

De Raad van ministers van het Koninkrijk of Rijksministerraad is een orgaan van het Koninkrijk der Nederlanden dat aangelegenheden behandelt die het gehele Koninkrijk aangaan, zoals wijziging aan het Koninkrijksstatuut, wijzigingen aan de Grondwet voor zover die het gehele Koninkrijk aangaan, en de gemeenschappelijke belangen van het Koninkrijk.

De Rijksministerraad bestaat uit:

Van 1955 tot 1975 was er een gevolmachtigd minister van Suriname en van 1955 tot 2010 een gevolmachtigd minister van de Nederlandse Antillen.

Ontwerpen van rijkswet en algemene maatregelen van rijksbestuur worden, alvorens zij voor advies naar de Raad van State van het Koninkrijk gaan, in de Rijksministerraad behandeld.

Zie ookBewerken