Punt-biseriële correlatiecoëfficiënt

De punt-biseriële correlatiecoëfficiënt is een correlatiecoëfficiënt die gebruikt wordt als een van de stochastische variabelen dichotoom is, dat wil zeggen slechts twee verschillende waarden kan aannemen. Het dichotome karakter kan natuurlijk zijn, zoals bij geslacht of al of niet een ziekte hebben, maar kan ook kunstmatig aangebracht zijn, zoals bij de indeling jong of oud.

De punt-biseriële correlatiecoëfficiënt is in feite niets anders dan de gewone Pearsons product-momentcorrelatiecoëfficiënt voor het geval dat een van de variabelen continu is en de andere dichotoom.

We moeten weer onderscheid maken tussen de correlatiecoëfficiënt als parameter in de populatieverdeling en de correlatiecoëfficiënt als schatter uit de steekproef voor deze parameter.

PopulatieBewerken

Het uitgangspunt is een simultane verdeling van de stochastische variabelen   en  , waarvan   dichotoom is. Voor het gemak neemt men aan dat   de waarden 0 en 1 aanneemt. Het resultaat is voor alle andere waarden van   hetzelfde. De populatie kan opgedeeld gedacht worden in twee subpopulaties, een waarvoor   en een waarvoor  . De populatiegemiddelden van   in deze subpopulaties zijn respectievelijk   en  , dus:

 

Stel verder dat

 

Dan is:

 
 
 

en

 
 
 

Dus

 

SteekproefBewerken

Voor een (aselecte) steekproef van omvang   van paren waarnemingen  , waarin   dichotoom is (voor het gemak weer met de waarden 0 en 1), berekent men de punt-biseriële correlatiecoëfficiënt   als:

 ,

waarin   het aantal paren met   is en   en   respectievelijk de steekproefgemiddelden van de  -waarden bij   en   voorstellen. De grootheid   is de steekproefstandaardafwijking van de  -waarden.

Afleiding:

 
 
 
 

zodat:

 

Variantie-analyseBewerken

De steekproefvariantie   kan als volgt uiteengelegd worden:

 
 
 
 
 

zodat:

 

Daaruit b;ijkt enerzijds nog eens dat de waarde van   tussen -1 en 1 ligt, en anderzijds dat de punt-biseriële correlatiecoëfficiënt in feite niets anders doet dan de variantie tussen de beide groepen vergelijken met de variantie binnen de groepen.

Externe linksBewerken