Provinciale weg 830

provinciale weg in Nederland

De provinciale weg 830 (N830) is de provinciale weg tussen Gorinchem en Geldermalsen. Hij ligt geheel in de gemeente West Betuwe en is de belangrijkste ontsluitingsweg voor het westen van de langwerpige voormalige gemeente Neerijnen. De weg ligt in de vrij smalle strook tussen de A15 in het noorden en de Waal in het zuiden, en loopt dus grotendeels parallel aan beide verkeersaders. Een westelijk deel, tot kilometer 5,0 bij Gorinchem behoorde vroeger ook tot de N830. Dit deel ligt in Zuid-Holland, de overige 20,9 kilometer ligt in Gelderland. Ook aan het oostelijk einde van de weg ligt een stuk dat er vroeger toe gerekend werd: pal voor de aansluiting op de A15 eindigen provinciaal beheer en wegnummering. Onder de naam Rijksstraatweg loopt de weg door naar Geldermalsen en Culemborg.

Provinciale weg 830
Provinciale weg 830
Provinciale weg 830
Provinciale weg 830
Land Nederland
Provincie Zuid-Holland, Gelderland
Lengte 24 km
Portaal  Portaalicoon   Verkeer & Vervoer
Traject
van/naar Dalem / Gorinchem
Kruising Vuren
Rotonde Leerdam / Brakel N848
Rotonde Herwijnen
Kruising Hellouw
Rotonde Haaften / Rumpt
Begin stad Tuil
Rotonde Tuil
Einde stad Einde Tuil
Begin stad Waardenburg
Toerit naar snelweg 16 Utrecht / 's-Hertogenbosch A2 E25
Einde stad Einde Waardenburg
Rotonde Neerijnen / Opijnen
Toerit naar snelweg 30a Nijmegen A15 E31
van/naar Meteren / Geldermalsen

Traject bewerken

Voorheen liep de weg vanaf de oostrand van Gorinchem overwegend oostwaarts naar Geldermalsen. Rond 2010 is het Zuid-Hollandse deel van de weg overgedragen aan de gemeente Gorinchem. Hiermee is het wegnummer van dit deel komen te vervallen. De N830 begint nu op de provinciegrens tussen Gelderland en Zuid-Holland, ter hoogte van de kruising met de Dalemse Zeiving in Vuren.

Als Graaf Reinaldweg loopt de weg langs Vuren, kruist daar de N848 en maakt dan een vrij scherpe, haakse S-bocht naar het noorden, om opnieuw in oostelijke richting verder te gaan langs Herwijnen en Haaften. Daar buigt de weg eerst wat naar het zuiden en legt zich zo om Haaften en industriegebied Kerkewaard heen. Daarna buigt de weg weer wat naar het noorden om het dijklichaam van de Waalbandijk te volgen.

Voorbij Tuil, waar de weg naar het noordoosten knikt en de dijk verlaat, verandert de naam in Steenweg. In Waardenburg ligt voorbij de aansluiting met de A2 een S-bocht die de weg eerst naar het oosten buigt (onder de spoorlijn Utrecht - 's-Hertogenbosch door) en net buiten het dorp vrijwel recht naar het noorden. Met wat bochten gaat na Meteren het traject onder de naam Rijksstraatweg naar Geldermalsen.

Verkeer bewerken

Voor de Graaf Reinaldweg zijn in 2005 intensiteitsmetingen gedaan. Voor beide richtingen opgeteld bleek op werkdagen het aantal voertuigen naar het oosten op te lopen: van 3000 tot 4000 auto's per dag bij Vuren en Herwijnen naar 7800 bij Tuil. Het aandeel vrachtverkeer bleek met 15,5 tot 17 procent hoger te liggen op andere Gelderse provinciale wegen (11%).

Reconstructie bewerken

In 2005 bleek uit een ongevalanalyse naar aanleiding van een reeks dodelijke ongelukken, dat het ongevalsrisico op de Graaf Reinaldweg (kom Waardenburg – grens Zuid-Holland) kleiner was dan het Gelders gemiddelde voor provinciale wegen. Anderzijds gebeurden verspreid over dit traject veel ongelukken door onvoldoende voertuigbeheersing en voorrangsfouten. Aan beide ongevalstypen ligt vaak een te hoge snelheid ten grondslag. Verder bleek dat bij drie meetpunten meer dan een derde van de bestuurders te hard reed; op andere provinciale wegen was dit een op tien. Bij Vuren, Herwijnen en Haaften reed 15 procent van de bestuurders minstens 100 km/u, waar 80 km/u toegestaan was. Daarom werd voorgesteld het voor 2008 geplande onderhoud te combineren met een wegreconstructie die dit type ongevallen kon terugdringen.

Tussen 1 september 2008 en september 2009 is het asfalt van de Graaf Reinaldweg vernieuwd en zijn rotondes aangelegd ter verhoging van de veiligheid. Op verschillende wegdelen is stil asfalt gebruikt.