Hoofdmenu openen

Natuur- en Milieufederaties

(Doorverwezen vanaf Provinciale Milieufederaties)

De Natuur en Milieufederaties, voorheen De Provinciale Milieufederaties,[1] is een samenwerkingsverband van particuliere natuur- en milieuorganisaties op provinciaal niveau in Nederland. Ze organiseren samen ongeveer duizend lokale natuur-, milieu-, landschaps- en duurzaamheidsorganisaties en lokale of regionale afdelingen van landelijke organisaties. De milieufederaties zijn geregistreerd als goed doel bij het CBF en zijn bovendien begunstigde van de Nationale Postcode Loterij.

Elke provincie heeft haar eigen milieufederatie. Deze zijn vrijwel allemaal opgericht in de jaren zeventig van de 20e eeuw, toen de milieuverontreiniging als maatschappelijke thema opkwam. De milieufederaties vormen in de meeste provincies een belangrijke tegenspeler van de overheid.

HistorieBewerken

In de jaren zeventig bepleitte een groep jonge leden van Natuurmonumenten dat de particuliere natuurbeschermingsorganisaties zich actief met het milieubeheer zouden gaan bezighouden. Zij vonden ook dat de snel groeiende achterban van geïnteresseerden actief betrokken moest worden bij het natuur- en milieubeschermingswerk. De discussie daarover leidde ertoe, dat in alle provincies 'federatieve organen' – de milieufederaties – werden opgezet, waarbij zich regionale of lokale groeperingen konden aansluiten. Het gezamenlijke doel was het behoud van natuur, landschap en milieu.

Doel en organisatieBewerken

De milieufederaties hebben tegenwoordig als doel geformuleerd om samen Nederland mooier, gezonder en duurzamer te maken. De meeste hebben voor de stichtingsvorm gekozen, de overige voor de verenigingsvorm. Elke milieufederatie heeft naast een bestuur, een stafbureau en een soort raad van toezicht. Bovendien zijn er vele vrijwilligers en de aangesloten organisaties, die via de raad van toezicht betrokken zijn bij het bestuur van de milieufederatie. De milieufederaties vormen een landelijk netwerk dat is ondergebracht in een stichting met een eigen bureau. De federaties werken nauw samen met Stichting Natuur en Milieu.

Doordat er meestal geen particuliere leden zijn, zijn de milieufederaties sterk afhankelijk van subsidies van overheden.

WerkwijzeBewerken

Lobby en dialoog, stimuleren van burgerparticipatie, voorlichting, ondersteuning van vrijwilligersorganisaties, publicitaire druk en soms juridische actie zijn de instrumenten die ingezet worden om de doelen te realiseren.

Aangesloten organisatiesBewerken

In elke provincie is een milieufederatie (het jaartal is het jaar van oprichting):

Externe linkBewerken