Protoliet

Een protoliet is een term uit de geologie en petrologie, die wordt gebruikt bij het bestuderen van metamorf gesteente. De protoliet is de veronderstelde lithologie van het gesteente voordat er metamorfose en/of rekristallisatie plaatsvond. Protolieten kunnen, afhankelijk van het gesteente, bijna alle soorten lithologieën hebben.

VoorbeeldenBewerken

Bij een kwartsiet (een metamorf gesteente met een hoog gehalte aan kwarts) kan bijvoorbeeld verondersteld worden dat de protoliet een schone zandsteen is geweest. Pelieten hebben als protolieten meer kleiige sedimenten. Marmer heeft als protoliet meestal een sedimentaire kalksteen. Van een kwartsoveldspatische gneiss kan de protoliet zowel een graniet (magmatische protoliet) als een zandig sediment (sedimentaire protoliet) zijn.

Zie ookBewerken