Progress in International Reading Literacy Study

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) is een internationaal vergelijkend onderzoek naar de leesprestaties van leerlingen in groep 6 van het basisonderwijs. De studie wordt sinds 2001 elke vijf jaar uitgevoerd in een steeds grotere groep landen.

Resultaten van PIRLS-2006

DoelBewerken

PIRLS geeft inzicht in de leesvaardigheid van leerlingen in het basisonderwijs uit verschillende landen. De verschillende metingen maken het bovendien mogelijk de ontwikkeling van leesvaardigheid tussen 2001 en 2016 te volgen. Het onderzoek geeft daarnaast inzicht in factoren die verschillen in leesprestaties tussen leerlingen kunnen verklaren. Daartoe wordt achtergrondinformatie van de leerlingen en hun leraren, schoolleiders en ouders verzameld met vragenlijsten.

UitvoeringBewerken

PIRLS wordt geïnitieerd door The International association for the evaluation of Education Achievement (IEA). De coördinatie van de PIRLS-studie is in handen van het TIMSS & PIRLS International Study Center (ISC) van Boston College. De uitvoering van het Nederlandse aandeel wordt sinds 2001 gedaan door het Expertisecentrum Nederlands (Radboud Universiteit, Behavioural Science Institute) in opdracht van Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

ResultatenBewerken

Resultaten worden gepubliceerd in een internationaal rapport dat vrij verkrijgbaar is op de website van het TIMMS & PIRLS International Study Center. Ook de internationale datasets en een encyclopedie die de onderwijscontext in deelnemende landen beschrijft zijn via deze site beschikbaar. De Nederlandse resultaten worden toegelicht in een nationaal rapport, uitgegeven door het Expertisecentrum Nederlands. De resultaten van de metingen in 2001, 2006, 2011 en 2016 worden in onderstaande tabel weergegeven.

PIRLS-2001 PIRLS-2006 PIRLS-2011 PIRLS-2016
Leesvaardigheid 554 547 546 545
Ranglijstpositie 2e 5e 10e 20e
Aantal landen 35 40 45 50

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken