Procesindustrie

Procesindustrie is de vervaardiging op industriële schaal van producten, waarbij voornamelijk gebruikgemaakt wordt van chemische, biochemische, mechanische en/of fysische processen. De processen bestaan uit meerdere deelbewerkingen (eenheidsbewerkingen) en vinden veelal plaats in een hoog geautomatiseerde omgeving. In de procesindustrie wordt gebruikgemaakt van technieken behorende tot de procesbeheersing:

Het soort productieproces kan vaak in twee categorieën ingedeeld worden:

  • continu-processen, waarbij de grondstoffen in een continue stroom de fabriek binnengaan en de producten er in een continue stroom uitkomen, denk bijvoorbeeld aan de raffinage van aardolie door middel van destillatie
  • batchprocessen, waarbij het product in afzonderlijke partijen gefabriceerd wordt. Een voorbeeld hiervan is het bereiden van brooddeeg in een industriële bakkerij

Een tussenvorm is de semi-continue productie van goederen.

In de procesindustrie is er sprake van een beperkt aantal (circa 50) eenheidsbewerkingen. Door de grote variatie in de gebruikte technieken en installaties lijken deze bewerkingen uiterlijk niet altijd op elkaar maar moeten zij een soortgelijk resultaat opleveren. (Zo kun je het drogen van je haar met een föhn niet goed vergelijken van het drogen van de was door centrifugeren, maar kunnen we ze allebei drogen noemen.)

In de procesindustrie maakt men grofweg het volgende onderscheid in de stofstromen die noodzakelijk zijn voor de productie van goederen:

  • grondstoffen - deze stoffen worden bewerkt tot product
  • hulpstoffen - deze stoffen zijn noodzakelijk voor het met succes kunnen uitvoeren van bewerkingen (stoom, koelwater, elektriciteit) maar komen in het product zelf niet voor
  • afvalstoffen - stoffen die onbedoeld ontstaan en geen economische waarde hebben
  • bijproducten - stoffen die onbedoeld ontstaan maar wel een restwaarde hebben
  • tussenproducten - stoffen die gedurende het proces ontstaan maar tijdelijk opgeslagen worden om daarna verder bewerkt te worden in datzelfde proces
  • halffabricaten - voorlopige eindproducten die later verder verwerkt worden door meestal een andere fabriek (bijvoorbeeld plastic korrels waar men elders een voorwerp van maakt)

Maakindustrie is een andere veel gebruikte aanduiding voor procesindustrie. Hieronder vallen onder andere: