Praalgraf

grafmonument gemaakt door kunstenaar

Een praalgraf is een grafmonument, gemaakt door een beeldend kunstenaar, vaak een beeldhouwer. Het onderscheidt zich van een gewoon grafmonument door de ligging in een crypte of kerk, en het is normaal gemaakt voor de rust van één enkele persoon. Het kan zijn dat twee personen naast elkaar een praalgraf hebben, zoals koningin Victoria en prins Albert.

Reliekhouder van de heilige paus Pius V in de Santa Maria Maggiore in Rome
Praalgraf van keizer Napoleon Bonaparte
Praalgraf van Michelangelo

Een praalgraf krijgt naast de emotionele waarde vaak ook een kunsthistorische waarde. Zo zijn sommige praalgraven belangrijker dan de persoon voor wie ze gebouwd zijn.

Praalgraven werden meestal gebouwd voor koningen en keizers, adellijke families. Maar ook kardinalen en bisschoppen hebben hun praalgraf in hun kathedraal.

De meeste christelijke praalgraven stonden vroeger in een kerk, maar onder Napoleon werd dit privilege voor de adel afgeschaft. Er werden dan nieuwe luxe-kerkhoven gebouwd, zoals Père-Lachaise in Parijs, of het kerkhof van Laken.

Grafkelders in een kerk zijn vandaag uitsluitend een privilege voor koninklijke families en de hoge clerus.

Sommige heiligen werden na hun heiligverklaring te rusten gelegd in een speciaal graf, eigenlijk een soort reliekhouder.

Bekende praalgravenBewerken

Praalgraven als dragers van heraldische documentenBewerken

Veel praalgraven zijn voorzien van het heraldische wapen van de overledene en soms aangevuld met wapens van familieleden.

Zie ookBewerken