Postcodes in Nederland

battenoord
Verdeling postcodegebieden in Nederland
Indeling van postcodes (2 cijfers) in Nederland

Postcodes in Nederland worden door PostNL aan door gemeenten gegenereerde adresgegevens toegekend.

De Nederlandse postcode bestaat uit vier cijfers, een spatie en twee letters. Dit geeft een postcode de vorm: 1234␣AB. De cijfers geven de stad, het dorp, de buurt of wijk aan, de letters zijn specifieker en geven de straat of een deel daarvan aan. Het komt slechts zeer zelden voor dat twee plaatsnamen dezelfde cijfers hebben. Soms komen er binnen één postcode twee straatnamen voor, maar dan altijd zo dat de huisnummers verschillen. Er zijn cijfercombinaties die maar één straat aangeven. Een postcodegebied ligt nagenoeg altijd binnen één gemeente, dus als een dorp of buurtschap op een gemeentegrens ligt, heeft het gewoonlijk meer dan één postcode. De lettercombinaties 'SS', 'SD' en 'SA' worden niet gebruikt vanwege hun associaties met Nazi-Duitsland.

In enkele gevallen, bijvoorbeeld door grenswijzigingen van dorpen of gemeenten sluit de praktijk niet meer naadloos aan bij deze beoogde eenduidigheid. Om praktische redenen worden dan vaak bestaande postcodes gehandhaafd.

Nederlandse adressen volgen het volgende stramien:

naam
straatnaam huisnummer
postcode (twee spaties) PLAATSNAAM

dus bijvoorbeeld

Stadhuis van Zwolle
Grote Kerkplein 15
8011 PK  ZWOLLE

De laagste nummers binnen een plaatsnaam betreffen bij grotere plaatsen de postbussen. Zo bestaat de reeks 1000 tot en met 1009 in Amsterdam uit de postbussen in het hoofdpostkantoor. De reeks 1020 zijn de postbussen in Amsterdam Noord. De laagste postcode is 1000 AA, deze is van Postbus 1 t/m 49 te Amsterdam. De eerste postcode die een straat aangeeft is 1011 AA. Dat is de De Ruijterkade, de straat die ten noorden van het Centraal Station loopt. De hoogste postcode is 9999 XL, de Akkemaweg te Stitswerd. Daarnaast zijn er veel postcodes ongebruikt, dit voor eventuele uitbreiding van dorpen of steden.

Postcodes die op een 0 eindigen betreffen bijna altijd postbussen. Deze zijn niet apart aangegeven in deze lijst, wel bij grote steden waar de hele serie 00-09 uit postbussen bestaat. Uitzonderingen hierop zijn: de postcode 1060, die aan een aantal straten in Osdorp is toegekend en de postcodes 7610 en 7910, die aan een aantal straten in Almelo en Nieuweroord zijn toegekend.

De combinatie van postcode en huisnummer is uniek. In beginsel is voor adressering van post dus niet vereist dat de plaatsnaam of de straatnaam worden vermeld, al is dit wel zo makkelijk voor de postbezorgers. Deze eigenschap is bijzonder: lang niet alle postcodestelsels zijn zo gedetailleerd als het Nederlandse. In veel andere landen (bijvoorbeeld België, Frankrijk en Zwitserland) geeft een postcode alleen maar een stad of stadsdeel aan.

Een eerste studie naar de invoering van postcodes in Nederland begon in 1970, de eerste postcodes verschenen in 1977 op poststukken verzonden door grootgebruikers, instellingen die erg veel post versturen.[1] In Caribisch Nederland zijn geen postcodes ingevoerd.

Postcodes en provinciesBewerken

Hier volgt een indeling van postcodes naar provincie. De logica van postcodes volgt niet de provinciegrenzen, maar loopt in een cirkel tegen de klok in, beginnende bij Noord-Holland.

Overzicht van alle postcodesBewerken

1000-1999Bewerken

  Zie de lijst van postcodes 1000-1999 in Nederland.

2000-2999Bewerken

  Zie de lijst van postcodes 2000-2999 in Nederland.

3000-3999Bewerken

  Zie de lijst van postcodes 3000-3999 in Nederland.

4000-4999Bewerken

  Zie de lijst van postcodes 4000-4999 in Nederland.

5000-5999Bewerken

  Zie de lijst van postcodes 5000-5999 in Nederland.

6000-6999Bewerken

  Zie de lijst van postcodes 6000-6999 in Nederland.

7000-7999Bewerken

  Zie de lijst van postcodes 7000-7999 in Nederland.

8000-8999Bewerken

  Zie de lijst van postcodes 8000-8999 in Nederland.

9000-9999Bewerken

  Zie de lijst van postcodes 9000-9999 in Nederland.

Zie ookBewerken