De voormalige post T te Amsterdam Muiderpoort

Post T is een seinhuis op een Nederlands spoorwegstation waarin zich de railverkeersleiding bevindt. Van hieruit bedient de treindienstleider de seinen en wissels op het station. Vaak wordt aangenomen dat de T van Post T verwijst naar de Treindienstleider maar de T gaf aan dat op die post een telegraaf aanwezig was. De telegraaf werd gebruikt om belangrijke dienstberichten te versturen tussen posten onderling en de Hoofdverkeersleiding in Utrecht. Meestal was dit ook de post waar de Treindienstleider van het station dienst deed omdat hij het meeste belang had bij die berichten.

De post is vaak in een toren ondergebracht of voorheen ook in een uitbouw van het stationsgebouw aan de perronzijde, om goed overzicht te kunnen hebben over het emplacement. De treindienstleider moest namelijk kunnen waarnemen of sporen en wissels vrij van treinen zijn voordat een bedieningshandeling kon worden uitgevoerd. Wanneer een emplacement te groot is om vanuit één post overzien te worden, waren er vaak extra posten. In de tijd van de klassieke beveiliging kon de afstand van de post tot de wissels en (arm)seinen niet te groot zijn, vanwege de maximale lengte van de trekdraden. Dan werd een deel van het station vanuit een extra post bediend. Deze heette dan 'post' gevolgd door een romeins cijfer of een letter, dus te beginnen bij post I (HSM) of post A (SS). Deze posten kregen de instructies van post T. Met de invoering van de relaisbeveiligingen zoals NX-beveiliging en Centrale Verkeersleiding (CVL) verdwenen de meeste posten. Het seinhuis waar de NX-beveiliging was ondergebracht werd soms nog post T genoemd en het seinhuis waar de bediening van een CVL was ondergebracht noemde men een verkeersleidingspost.

Weinig stations hebben tegenwoordig[(sinds) wanneer?] nog een eigen post T: de verkeersleiding van Prorail zit op enkele centrale locaties (VL-posten), van waaruit een groot aantal stations wordt bediend. In Nederland zijn VL-posten op de volgende locaties: Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Kijfhoek, Maastricht, Roosendaal, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. In 2019 zullen de posten Amersfoort en Utrecht worden samengevoegd (op de huidige post Utrecht) en in 2022 Rotterdam, Kijfhoek en naar verwachting ook Den Haag en Roosendaal (in een nieuw te bouwen post). Het is de bedoeling dat op termijn slechts 6 posten in het land blijven bestaan.