Portaal:Literatuur/Stijlfiguren

Een stijlfiguur is in taal een afwijking van de "gewone" manier van zeggen. Dit wordt in de literatuur vaak bewust gedaan om een bepaald effect te bereiken. Gebeurt de afwijking onbewust, dan spreekt men ook wel van een stijlfout. Voorbeelden van bekende stijlfiguren zijn:

allegorie - alliteratie - anticlimax - cliché - climax - clou - contaminatie - ellips - eufemisme - homerische vergelijking - hyperbool - inversie - ironie - litotes - metafoor - metonymie - onomatopee - oxymoron - parabool - paradox - parafrase - pars pro toto - personificatie - pleonasme - pointe - retorische vraag - rijm - sarcasme - tautologie - totum pro parte - vergelijking - zinspeling

1rightarrow blue.svg Meer stijlfiguren