woord aanvullend gegeven vertaling
usquequāque bijwoord (adverbium) te allen tijde