Polderbaan

start- en landingsbaan van luchthaven Schiphol

De Polderbaan (18R - 36L) is een start- en landingsbaan van luchthaven Schiphol. Hij ligt ten westen van de Zwanenburgbaan. De naam werd gekozen na een prijsvraag. Tijdens de planfase werd hij doorgaans "de vijfde baan" genoemd, maar de Polderbaan is in feite de zesde baan als ook de Oostbaan wordt meegeteld.

Banen van Schiphol
Schiphol-overview.png
Polderbaan (36L) op Schiphol, gezien naar het noorden

Algemeen

bewerken

Met 3800 meter is de Polderbaan de langste startbaan van de luchthaven. De baan is 60 meter breed, dit in tegenstelling tot de overige banen, die 45 meter breed zijn. Met de aanleg werd begonnen onder het ministerschap van Tineke Netelenbos. Op 13 februari 2003 werd de Polderbaan officieel geopend. De Polderbaan werd op 1 november 2003 volledig operationeel. De aanlegkosten bedroegen 320 miljoen euro. Vlak voor de opening werd een radartoren omgebouwd tot tweede verkeerstoren, omdat de Polderbaan vanuit de hoofdverkeerstoren niet goed zichtbaar bleek te zijn. Sinds de aanleg van de baan lopen veel van de wegen ten oosten van Vijfhuizen dood.

 
Verkeerstoren Polderbaan
 
Schiphol gezien vanaf de Polderbaan

Na de opening ontstond kritiek over de lange taxitijden (10 à 15 minuten) van en naar de pieren. Dit werd er niet beter op toen om veiligheidsredenen werd besloten af te zien van het kruisen van de actieve Zwanenburgbaan en alsnog een extra taxibaan (aan de zuidkant om de kop van de Zwanenburgbaan heen) werd aangelegd. Aanvankelijk was deze geschrapt om kosten te besparen.

De Polderbaan wordt alleen gebruikt om te starten in noordelijke richting of te landen vanuit noordelijke richting. Om die reden is er geen taxibaan naar het noordelijke einde van de baan. Gebruik in de andere richting zou te veel geluidsoverlast veroorzaken in Hoofddorp. De baan is een van de twee primaire banen voor nachtvluchten (de andere is de Kaagbaan).

Over de Polderbaan is jaren discussie gevoerd, betreffende milieunormen, geluidsoverlast en regelingen met het rijk. De baan werd door Schiphol gepropageerd als middel tegen geluidsoverlast, omdat hij de Zwanenburgbaan zou ontlasten. In de praktijk werd de geluidshinder voor grote groepen omwonenden inderdaad minder, maar de baan leverde voor andere reeds gehinderden juist extra overlast hoewel een vermindering was voorspeld, met name in Spaarndam, Assendelft, Heemskerk, Beverwijk, Castricum en Uitgeest, maar ook in Zwanenburg en Halfweg. Schiphol-topman Gerlach Cerfontaine kwam aan de kritiek van de bewoners van Spaarndam tegemoet door te beloven de uitvliegroutes iets te verleggen.

Schiphol bleek een rekenfout te hebben gemaakt waardoor de geluidsnorm voor de Polderbaan veel te ruim was genomen en die voor de Zwanenburgbaan te krap. Per 2 september 2004 werd de uitvliegroute van de Polderbaan iets verlegd om Spaarndam te ontzien en werd de geluidsnorm voor de Zwanenburgbaan aanzienlijk verruimd.

Na oplevering bleken de uitvliegroutes te lang parallel te lopen. Om dit probleem het hoofd te bieden wordt aan startende vliegtuigen vanaf de Zwanenburgbaan naar het noorden (bij gelijktijdig gebruik met de Polderbaan) een zogenoemde aanvullende instructie gegeven, opdat deze zo vroeg mogelijk een bocht in oostelijke richting inzetten.

Spottersplaats

bewerken

Ten westen van de Polderbaan (kant Vijfhuizen) bevindt zich een officiële spottersplaats. Vliegtuigspotters kunnen de toestellen zien landen of opstijgen, naargelang deze baan in gebruik is.

  • In 1995 plaatste gebiedsontwikkelaar Chipshol een advertentie tegen de Polderbaan in de Volkskrant.[1]
  • Op 25 februari 2009 stortte de inkomende Turkish Airlines-vlucht 1951 neer vlak voor de Polderbaan.
  • In maart 2014 werd deze baan tijdelijk gebruikt als parkeerplaats voor regeringstoestellen voor de Nuclear Security Summit 2014 in Den Haag en, aansluitend, voor het 7-jaarlijks groot onderhoud aan de baan, buiten gebruik gesteld.