Point-of-care testing

Point-of-care testing (POCT, ook rapid bedside testing of sneltest) is een methode om een laboratoriumtest uit te voeren naast of in de buurt van het bed van de patiënt. De handelingen worden uitgevoerd buiten het laboratorium door getrainde verpleegkundigen of laboranten. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de testen ligt bij de klinisch chemicus.

Point-of-care test om reumatoïde artritis aan te tonen

Toepassing van point-of-care testing in het ziekenhuisBewerken

Point-of-care testing wordt steeds vaker toegepast in het ziekenhuis op momenten dat snelle resultaten nodig zijn en niet gewacht kan worden op transport van het materiaal naar het laboratorium omdat direct ingrijpen van de arts nodig kan zijn. De bloedglucosemeter is hier het bekendste voorbeeld van. Andere voorbeelden zijn:

Daarnaast zijn er ook testen op de markt op het gebied van diagnostiek naar infecties zoals de hiv-sneltest voor hiv.

VoordelenBewerken

  • De test kan op elk moment van de dag worden uitgevoerd.
  • Het resultaat is binnen enkele minuten bekend
  • De handelingen om een meting uit te voeren zijn eenvoudig.
  • Er wordt gebruikgemaakt van kleine draagbare apparaatjes.
  • De resultaten worden direct elektronisch aan het medisch dossier toegevoegd. Deze apparaatjes zijn namelijk met het laboratoriuminformatiestysteem verbonden.
  • In sommige gevallen wordt de test door de patiënt zelf uitgevoerd zoals in het geval van glucosemeting of INR-meting.

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken