Plaatselijke Kamer van Verenigingen

Een Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) is de koepelorganisatie van studentenverenigingen die bestaat in verschillende Nederlandse studentensteden. Een aantal van deze koepels heten ook PKvV, zoals in Leiden, of hebben PKvV in hun naam, zoals PKvV Fact in Enschede. Een lokale aanduiding zoals de Amsterdamse en Rotterdamse Kamer van Verenigingen en soms hebben ze een geheel eigen naam, zoals de BOS in Nijmegen, VeRa in Delft, de FUG in Utrecht.

PKvV's doen lokaal ongeveer wat de LKvV landelijk doet, al zijn niet alle verenigingen die van een plaatselijke kamer lid zijn ook lid van de landelijke en vice versa. In de meeste studentensteden zijn de kamers betrokken bij de introductie van de universiteit(en) en soms bij die van de hogescholen. De verenigingen hebben meestal niet alleen studentengezelligheidsverenigingen maar ook bijvoorbeeld confessionele, culturele en sportverenigingen onder de leden.