Philips Hugensz de Blote (? - 1427) was een vertrouweling van de graaf van Holland. Hij was de bouwheer van het kasteel Keenenburg en eigenaar van Te Blotinghe in Rijswijk. Philips was schout van Delft, secretaris van de tresorie van graaf Willem VI, en verschillende malen baljuw en dijkgraaf van Delfland en Schieland.

In 1407 kocht hij van graaf Willem VI diens huis in Delft. In 1408 gaf hij opdracht om een windwatermolen bij Alkmaar te bestuderen. In 1413 liet hij een watermolen zodanig verbouwen dat deze ook als korenmolen was te gebruiken. Deze molen stond in Schipluiden aan de Gaag op enkele tientallen meters van Huis Kenenburg. Deze verbouwde molen wordt beschouwd als de oudste windwatermolen van Delfland.[1] In 1412 kreeg hij de grond van het latere Keenenburg in erfpacht. Vlakbij had het stamhuis van de verwante familie Hodenpijl gestaan. In 1413 verkocht hij zijn bezittingen in Delft zodat hij in Schipluiden een nieuw kasteel Keenenburg kon bouwen.

Philips de Blote was een Hoek. Hij verdedigde als zodanig een blokhuis in Rotterdam, en was later hoofdman op de vloot. Hij stierf waarschijnlijk voor 10 december 1427, want toen erfde zijn jongere broer Dirc de Blote zijn bezittingen.