Hoofdmenu openen
Digitalis purpurea met pelorische topbloem

In bepaalde daarvoor gunstige omstandigheden kan er bij vingerhoedskruid of bij vlasbekje een pelorische topbloem ontstaan, die niet tweezijdig symmetrisch is (één verticale symmetrieas), maar alzijdig symmetrisch (actinomorf).

Bij normale bloemen is het aantal bloembladen 5. Ze zijn met elkaar vergroeid, maar aan het aantal schulpjes is het nog zichtbaar. Pelorische bloemen hebben wel 8 tot 13 schulpjes. De akkerhommel heeft een voorkeur voor deze bijzondere bloemen.