Het Peellandpad was een lange-afstand-wandelpad met een lengte van 160 kilometer van 's-Hertogenbosch naar Roermond. Het pad was een "aanhangsel" van het Pelgrimspad, maar is "verzelfstandigd" onder de naam Hertogenpad. Het beginpunt is daarbij gewijzigd van 's-Hertogenbosch naar Breda; het eindpunt is Roermond gebleven.[1]