Patrick Develtere

hoogleraar uit België

Patrick Develtere (Roeselare, 26 augustus 1961) werd in september 2010 algemeen voorzitter van het ACW, waar hij Jan Renders opvolgde. In juni 2014 werd hij, bij de omvorming van het ACW tot beweging.net, herverkozen als voorzitter. In 2017 stapte hij op om adviseur Sociale Zaken en Internationale Samenwerking bij het European Political Strategy Centre van de Europese Commissie te worden.[1] Daarnaast is hij hoogleraar aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven.

LevensloopBewerken

Patrick Develtere behaalde in 1994 aan de Katholieke Universiteit Leuven een doctoraat in de sociale wetenschappen met het proefschrift Cooperation and Development. Develtere is professor bij de faculteit sociale wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. Voor hij zijn mandaat bij het ACW opnam was hij algemeen directeur van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA), een samenwerkingsverband tussen voornoemde universiteit en het ACW. Hij was eerder actief bij het ACW als algemeen secretaris van Wereldsolidariteit, dat werkzaam is in de ontwikkelingssamenwerking. Gedurende meerdere jaren was hij ook hoofdredacteur van de Gids op Maatschappelijk Gebied, het wetenschappelijk maandblad van het ACW.

Daarbuiten was hij van 1987 tot 1990 deskundige bij Internationale Arbeidsorganisatie IAO. Hij was verbonden aan het regionaal bureau van de IAO in Port of Spain (Trinidad en Tobago) en aan het verbindingbureau van de IAO bij de Europese Commissie in Brussel.

In 2017 werd hij adviseur Sociale Zaken en Internationale Samenwerking bij het European Political Strategy Centre van de Europese Commissie.

Zaak ArcoBewerken

Develtere was algemeen voorzitter van het ACW tijdens de zaak-Arcopar, die losbrak tijdens de wereldwijde financiële crisis. Na de val van de bank Dexia in 2011 wilden de Arco-coöperanten hun geld terugkrijgen. Het Europese Hof van Justitie oordeelde op 21 december 2016 dat het door de Belgische overheid voorgestelde garantiestelsel niet aan de voorwaarden hiervoor voldoet. Daarnaast werd het ACW in aanloop naar de verkiezingen van 2014 door de Bijzondere Belastinginspectie doorgelicht. De Bijzondere Belastinginspectie heeft haar onderzoek afgerond en stelde geen fraude vast.[2]

ACW wordt Beweging.netBewerken

Tijdens het voorzitterschap van Patrick Develtere werd de christelijke arbeidersbeweging grondig hervormd. De koepel ACW met haar 6 deelorganisaties werd omgevormd tot een open netwerk van 11 partnerorganisaties en 4 geassocieerde partners. Op 14 juni 2014 werd beslist om beweging.net drie taken te geven: het faciliteren van het netwerk, het wegen op het beleid en het verlenen van diensten. Voor Develtere stond deze hervorming in functie van het samen streven naar meer kwaliteit van leven en samenleven.[3]

PublicatiesBewerken

Voorganger:
Jan Renders
Voorzitter van het ACW / Beweging.net
2010 - 2017
Opvolger:
Peter Wouters