Parenteraal

Parenteraal is de toedieningsvorm van geneesmiddelen of voeding anders dan via het maag-darmstelsel (enteraal).

Parenterale toedieningsvormen zijn bijvoorbeeld:


Zie ookBewerken