Oxacilline

chemische verbinding
Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

Oxacilline is een smal-spectrum beta-lactam antibioticum uit de penicilline klasse. Oxacilline is evenals meticilline penicillinase-resistent en heeft meticilline in klinische toepassing vervangen. Andere vergelijkbare middelen zijn nafcilline, cloxacilline, dicloxacilline, and flucloxacilline. Vanwege de bestendigheid tegen penicillinase zoals door Staphylococcus aureus geproduceerd wordt, wordt het middel toegepast bij behandeling van penicilline-resistente Staphylococcus aureus besmetting. De introductie en intensieve gebruik van oxacilline en meticilline heeft echter tot nieuwe resistente Staphylococcus aureus stammen geleid: MRSA en ORSA. Infecties met MRSA/ORSA worden - zolang de MRSA bacterie daar niet ook resistent tegen geworden is - behandeld met vancomycine.

Oxacilline
Chemische structuur
Structuurformule van oxacilline
Gebruik
Merknamen Bactocill
Databanken
CAS-nummer 66-79-5
PubChem 6196
DrugBank DB00713
Portaal  Portaalicoon   Geneeskunde
Oxacilline
Algemeen
Molecuulformule
IUPAC-naam IUPACnaam[1]
Molmassa 401,436 g/mol
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
[2]
SchadelijkSchadelijk voor de gezondheid
Gevaar[2]
H-zinnen H315 - H317 - H319 - H334 - H335[2]
P-zinnen P261 - P264 - P271 - P272 - P280 - P285 - P302+P352 - P304+P340 - P304+P341 - P305+P351+P338 - P312 - P321 - P332+P313 - P333+P313 - P337+P313 - P342+P311 - P362 - P363 - P403+P233 - P405 - P501[2]
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Dichtheid 1,49 g/cm³
Smeltpunt [3]188 °C
Oplosbaarheid in water [3]13,9 g/L
log(Pow) [3]2,72
Evenwichtsconstante(n) pKz = 2,72
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde