Warning icon.svg Ongewenste gebruikersnaam
Naam v.e. organisatie

Deze gebruikersnaam voldoet volgens een bewerker van Wikipedia niet aan de richtlijnen voor gebruikersnamen (toelichting: Naam v.e. organisatie). Er kan inmiddels een blokkade zijn opgelegd. U kunt gemakkelijk een nieuwe gebruikersnaam aanmaken. Als u al tientallen bewerkingen heeft gedaan, kunt u een verzoek doen om uw gebruikersnaam te wijzigen.

Niet toegestaan zijn beledigende, aanstootgevende, obscene en haatdragende namen, en namen van bedrijven, organisaties en merken. Gebruikersnamen die gebruik door meer dan een persoon suggereren zijn tevens niet toegestaan. Accounts zijn persoonlijk en mogen niet door meerdere personen gebruikt worden. Niet gewenst zijn verder namen die moeilijk te onthouden zijn, zoals namen met een reeks van meer dan zes cijfers of willekeurige reeksen letters of combinaties van andere willekeurige tekens; verwarring scheppende namen als "Administrator" of "Beheer Wikipedia"; namen die verwarring met bekende personen opleveren en e-mailadressen, domeinnamen (URL's) en IP-adressen.

Als u twijfelt of de gebruikersnaam aan de richtlijnen voldoet, hanteer dan de stelregel dat anderen uw gebruikersnaam zonder moeite moeten kunnen onthouden en reproduceren. Denkt u dat dat problemen oplevert, kies dan een andere naam.

Kleuske (overleg) 18 dec 2013 11:58 (CET)

Vanwege een bewerkingsoorlog heb ik het artikel "KNAW Merianprijs" beveiligd. Treed in overleg, in plaats van alleen maar te reverten. Ciell 18 dec 2013 12:38 (CET)

Sorry dat ik je goede bewerking steeds terugdraaide. Kukkie (overleg) 18 dec 2013 12:53 (CET)

Nog net voor de beveiliging heb ik het artikel hersteld zoals jij dat had gedaan om de link werkend te maken en de nieuwe winnaar van de prijs toe te voegen. Voor dat laatste heb ik ook een bron toegevoegd. Het zou helpen als je bij een wijziging in de samenvatting aangeeft wat je hebt gewijzigd en waarom. Dat voorkomt veel miscommunicatie. Waarmee ik trouwens de terugdraai-actie van Kleuske niet wil goedpraten, die had gewoon beter moeten controleren in plaats van blind terug te draaien. Nietanoniem (overleg) 18 dec 2013 12:53 (CET)

Dat geldt ook voor mij. Kukkie (overleg) 18 dec 2013 12:54 (CET)

BlokkadeBewerken

Geachte Knawwiki,

Wegens een ongewenste gebruikersnaam heb ik u voor onbepaalde tijd geblokkeerd. Graag nodig ik u uit om aanvullingen te leveren onder een andere gebruikersnaam.

Graag verwijs ik u voor meer informatie naar:

Veel succes,

 —  „Jaspər Kloekmoed”  [ ! ? ]  18 dec 2013 13:06 (CET)


Beste Jasper

Naar mijn weten is knawwiki geen organisatie. Ik zie niet warrom de naam ongewenst is. Graag blokkade opheffen zodat ik de pagina's van m.n. KNAW aan kan passen (en verrijken) met neutrale informatie. Groet, JM

In je naam staat overduidelijk een verwijzing naar KNAW. Het lijkt me dus handiger als je een andere gebruikersnaam aanmaakt. Nietanoniem (overleg) 18 dec 2013 14:08 (CET)


Tsja, handiger voor wie? Ik hou voor de KNAW als medewerker de wikipagina's bij. Ik vind de gebruikersnaam makkelijk te onthouden. Dus handig? Alleen om dit blokkeergedoe te omzeilen.

Volgens de criteria is een naam met een bedrijfsnaam (of de naam van stichting/vereniging/enzovoorts) erin simpelweg niet toe te staan. Dat is het laatste wat ik erover te zeggen heb. Nietanoniem (overleg) 18 dec 2013 14:30 (CET)
Een gebruikersnaam op Wikipedia is persoonlijk; ook al de schijn dat je een organisatie vertegenwoordigt kan verwarrend zijn.
Je weet trouwens dat het ongewenst is om artikelen over onderwerpen waar je nauw bij betrokken bent te bewerken? Het is dan moeilijk om neutraal te schrijven, met het gevaar op belangenverstrengeling. Ciell 18 dec 2013 18:18 (CET)

Bovenstaande bijdragen illustreren de bezwaren:

  • Het is niet de bedoeling om de naam van een instelling in je gebruikersnaam op te nemen. Deze (algemene) regel voorkomt dat de suggestie ontstaat dat iemand namens een instelling spreekt, uit hoofde van zijn functie, etc.
  • Om de neutraliteit te waarborgen wordt het niet gewaardeerd om je als gebruiker in zaken te mengen waar jezelf bij betrokken bent.

Wat dan?

  • Maak een nieuw account aan onder een nergens aan verbonden nickname of een slechts aan jou persoonlijk verbonden nickname of naam. Je eigen naam mag, maar sommigen vinden dat niet prettig. Maak er iets als Gitarist of Wetenschapfanaat van. Whatever.
  • Hou je met hobby's of interesses bezig die niet kruisen met de belangen van andere partijen.

 —  „Jaspər Kloekmoed”  [ ! ? ]  18 dec 2013 19:11 (CET)