Overleg:Kerk van Eikenduinen

Active discussions

Een paar opmerkingen en vragen bij dit artikel.

  1. Waarop is gebaseerd dat de kerk al in de 13e eeuw gewijd was aan de Maria van Zeven Smarten? Dat zou extreem vroeg zijn. Is er bewijs dat de kerk ooit werkelijk Maria-van-Zeven-Smartenkerk werd genoemd of is dit slechts een theoretische naam, gezien het feit dat de kerk al in de 16e eeuw gesloten werd? In de bedevaartsplaatsendatabank van het Meertens Instituut kan ik ook niets van die strekking m.b.t. de naam van de kerk terugvinden
  2. Is de naam van de kerk überhaupt door de schrijver bedacht? Aan wie is die tamelijk ongebruikelijke naam anders ontleend?
  3. Informatie die ontleend is aan de beide internetsites kan m.i. niet gebruikt worden, deze kunnen m.i. niet als deskundige, gedocumenteerde bronnen worden beschouwd.
  4. Ten slotte vraag ik me af waarom de studie 'Die Haghe als ambacht, parochie en waterschap tot het einde der `16e eeuw' van N.J. Pabon in Jaarboek die Haghe, 1924, m.n. p. 205-207 (Online) niet benut is?
  5. Idem voor W.J.Th. Broug, 'De Kerkruïne van Eikenduinen' in Jaarboek die Haghe 1979, p.143-151 (Online).

Met vriendelijke groet, Notum-sit (overleg) 4 mei 2014 11:04 (CEST)

In reactie op het commentaar van Notum-sit hierboven zou ik volgende willen opmerken. De verering van Onze Lieve Vrouw van Smarten gaat terug op het Oosters christendom en kreeg pas vanaf de dertiende eeuw enige ingang in de Latijnse kerk, vooral onder invloed van de servieten, toevallig gesticht in hetzelfde jaar dat deze kerk gebouwd zou zijn. Het lijkt mij niet aannemelijk, om niet te zeggen uitgesloten, dat deze kapel al vanaf de stichting aan de zeven smarten van Maria was gewijd. De website van het Meertensinstituut geeft aan dat de kerk oorspronkelijk was gewijd aan het Heilig Kruis en dat is - althans in de tijd gezien - voor de hand liggender omdat die devotie veel ouder is. Overigens zijn in de Katholieke Kerk het feest van de Kruisverheffing (14 september) en dat van de Zeven Smarten (15 september) duidelijk aan elkaar gekoppeld. Mogelijk doen de door Notum-sit genoemde bronnen (de tijd ontbreekt me om die de raadplegen) nog een helderder licht op dit alles schijnen. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 5 mei 2014 12:36 (CEST)

ReactieBewerken

Naar aanleiding van bovenstaande suggesties voor herziening van het artikel, ben ik alle benutte bronnen plus de aangedragen bronnen uit gaan pluizen. Alleen de zin "Is de naam van de kerk überhaupt door de schrijver bedacht? Aan wie is die tamelijk ongebruikelijke naam anders ontleend?" kan ik niet goed plaatsen. In elk geval denk ik door verdere bestudering van bronnen achterhaald te hebben waardoor verwarring ontstaan kan zijn. Dit heb ik verwerkt in het herziene artikel.

De door mij eerder benutte bronnen zijn (overigens) geen van allen door mijzelf geschreven, noch ben ik de eigenaar, bezitter of bewerker van de media (boek, website) waarmee de informatie werd verspreid. De enige reden voor het schrijven van het artikel is dat het nog niet bestond en ik het een interessant onderwerp vind. Voelde ik mij hierin weliswaar niet beschuldigd door bovenstaande reacties toch wil ik dit graag verhelderen.

Gelezen (ook) de nieuw aangedragen bronnen, ben ik tot de conclusie gekomen dat er misvattingen zijn ontstaan over aan welke heilige de kerk gewijd was, ontstaan door verkeerd interpreteren van bronnen door onder meer een auteur van een website waarnaar ik heb verwezen. N.a.v. de aangedragen bronnen kon ik nog andere nieuwe bronnen vinden. Dus mijn dank daarvoor.

Wijzigingen titel en inhoudBewerken

Gelet op bovenstaande commentaar en suggesties en mijn eigen verdere nasporingen zal ik de pagina hernoemen naar "Kerk van Eikenduinen (Den Haag)". Dat zowel de H. Maagd Maria als het H. Kruis vereerd werden in deze kerk staat voor de belangrijkste bronnen vast. Ook meldt het Meertens Instituut de verering van O.L. Vrouw van de Zeven Weeën, vanaf de 15e eeuw. Ik gebruik (nu) als belangrijkste publicaties die van het Historisch Genootschap Die Haghe, het boek 101 Bedevaarten in Nederland (inclusief de addenda publicatie), Meertens Instituut, het Nationaal Archief. Ik hoop dat jullie je kunnen vinden mijn verbeteringen en het voorstel. Vriendelijke groet, --OSeveno (overleg) 31 mei 2014 18:18 (CEST)

Dank je voor je inspanningen. Ik de titel nog iets verkort, omdat er voor zover bekend geen andere kerk van Eikenduinen is. Op grond van Broug p.149 maak ik op dat de parochiestichting ten koste ging van Monster en niet Den Haag, dat zelf ook van Monster is afgesplitst. Ik vraag me nog wel af of het ontstaan van de buurschap Eikenduinen werkelijk gevolgd is op de stichting van de kapel of dat de kapel is gesticht in een al bestaande buurschap Eikenduinen. Met vriendelijke groet, Notum-sit (overleg) 5 jun 2014 08:59 (CEST)
Terugkeren naar de pagina "Kerk van Eikenduinen".