Maan Deze gebruiker is voorlopig niet actief op Wikipedia ('wikibreak').
laatste bijdragen

Mag ik u vragen waarom ik een malloot zou wezen? Ik heb duidelijk een bron gegeven en er is overleg geweest over deze naam. Takk (overleg) 19 jun 2014 00:29 (CEST)

Je bent echt knettergestoord. "Bron", "Overleg"! Notum-sit (overleg) 19 jun 2014 00:31 (CEST)
Ok, prettige nacht verder. Takk (overleg) 19 jun 2014 00:32 (CEST)

Filips of FelipeBewerken

Beste Notum-sit, ik ben verbaasd over jouw reacties vanavond. Ik zie persoonlijke aanvallen, scheldpartijen en een bewerkingsoorlog over de titel van het artikel Filips VI / Felipe van Spanje. Je beweerde dat er "geen consensus" was, maar waarom licht(te) je dat niet nader toe? Zo duidelijk is dat gebrek aan consensus namelijk niet. Er is discussie nodig om de titelwijziging ongedaan te (laten) maken. Dat bereik je natuurlijk niet met scheldpartijen. Hartelijke groet, Mathonius 19 jun 2014 00:53 (CEST)

Zorgvuldig lezen is ook niet jouw sterkste punt vrees ik. Bewerkingsoorlog? Hoe kom je erbij? Ik heb twee keer de titel hersteld. Om de woorden "malloot!" en "Je bent knettergek" als persoonlijke aanvallen én scheldpartijen samen te vatten, vind ik lichtelijk absurd. Bijna net zo absurd als een samenspraak van 2 personen consensus te noemen onder verwijzing naar een bron die het woord Filips niet eens noemt. Het is dit soort gezeik wat me mijlenver de strot uitkomt, maar veel last zul je niet meer van me hebben hoor, ik zal in het vervolg handelen naar wat ik bovenaan deze pagina heb gezet. Notum-sit (overleg) 19 jun 2014 09:00 (CEST)
PS: Wat snap je niet aan het advies van taaladvies.net (vet van mijn hand): "Wij adviseren om (binnenkort) de nieuwe Spaanse koning Felipe VI te noemen, en voor de vroegere Spaanse koningen de vernederlandste vorm Filips te blijven gebruiken. Als u Felipe VI liever Filips VI noemt, is dat niet echt fout, maar onze verwachting is inderdaad dat die naam weinig gebruikelijk zal zijn."?

Laat je niet kistenBewerken

Hoi Notum-sit, ik hoop dat je blijft. Je bent een waardevolle gebruiker, het zou écht zonde zijn dat we je goede bijdragen moeten missen. Er zitten eenmaal knettergekke malloten op Wikipedia, dat blijf je altijd houden. Dus ik kan me de frustraties erom goed voorstellen, laat je niet kisten! Vriendelijke groeten, Arch   overleg 19 jun 2014 11:19 (CEST)

Hallo Arch, dank voor je vriendelijke woorden, maar ik heb er (even?) helemaal geen zin meer in. Overigens wil ik wel benadrukken dat Takk voor mij geenszins in de categorie "durchaus knettergekke malloten" valt; slechts het doordrukken van zijn reactionaire opvatting op het gebied van naamgeving, in weerwil van alle media (ja ook het RD) die Felipe VI gebruiken, ergert mij (oh ja en zijn manipulatieve brongebruik bij de titelwijziging, dat ook natuurlijk). Wikipedia blijkt en blijft (nu al 2 dagen) daarmee toch maar weer eens het achterlijkste hoekje van de Nederlandstalige wereld.
Maar goed, we zien bij ettelijke collega's wat er gebeurt als grote betrokkenheid en grote (i.m.o. vaak terechte) frustraties samenkomen, ze trekken per wikidefinitie aan het kortste eind, omdat per saldo de nadruk hier op samenwerking wordt gelegd (het proces) en niet op kwaliteit (de inhoud) - en zo gaat het feitelijk al zolang als ik me kan heugen.
Ik wens je verder alle goeds en veel succes met je wapenartikelen. Ik heb grote bewondering voor je niet-aflatende stroom aan afbeeldingen en artikelen.
Met vriendelijke groet, Notum-sit (overleg) 20 jun 2014 10:45 (CEST)
Dag Notum-sit. Jammer dat u zo teleurgesteld bent geraakt. Meestal reageer ik daar niet zo snel op, maar uw vertrek zou me zeer spijten. Het zal toch niet gebeuren dat het lijstje van Wikischim nog langer wordt.. De straat mag niet regeren. Neem even wat afstand en probeer het over een tijdje opnieuw, u maakt daar vast niet alleen mij blij mee. Hopelijk heelt de tijd uw opgelopen verwondingen. Hopelijk tot gauw. Groetjes, Atsje (overleg) 20 jun 2014 11:31 (CEST)
Het is buitengewoon spijtig, dat Notum-sit dit besluit heeft genomen. Ik waardeer zijn inhoudelijke bijdragen zeer. Aan de andere kant heb ik zeer veel begrip voor zijn beweegredenen. Ook ik zie met lede ogen aan dat steeds meer goede collega's het bijltje er bij neergooien, omdat - helaas - de zorg voor kwaliteit niet echt geborgd is op Wikipedia. Gouwenaar (overleg) 20 jun 2014 14:06 (CEST)
Dit is inderdaad buitengewoon spijtig, Notum-sit! Alweer een van die weinige encyclopedisten die Wikipedia verlaat. Met veel ontroering heb ik, dank zij jou, niettemin het weergaloze fragment van Poulenc kunnen aanschouwen (hoewel schokkend, en helaas waarheid wordend voor wp), een opera die ik zelf nog nooit in het echt gezien heb, terwijl ik toch zeer van Poulenc houd, en van opera (en dinsdag nog Orphée et Euridice in een eveneens ontroerende regie bijwoonde); alleen om dit laatste ben ik je al dankbaar, maar nog meer vanwege al die zeer relevante bijdragen die we dus nu voortaan zullen moeten missen. Paul Brussel (overleg) 20 jun 2014 23:03 (CEST)
Beste Notum-sit, ook ik hoop dat je vertrek tijdelijk zal zijn. Het laatste overleg op mijn overlegpagina toont voor mij voldoende aan hoe zeer je deskundige en kritische blik op Wikipedia nodig is. Voor de tussentijd: geniet van een welverdiende wikirust. Hartelijke groet, Gasthuis(overleg) 24 jun 2014 21:47 (CEST).

Overleg:Van der GoltzBewerken

Schimmelpenninck zegt het wel en niet: bij SB van 1814 werden personen in Zeeland en Friesland "erkend als edele van" die provincie waar later, in Zeeland in 1816, een ridderschap werd ingesteld; voor de provincies waar al eerder ridderschappen hadden bestaan, werden die personen benoemd in de respectieve ridderschappen. Het is dus een kwestie van formulering in het SB van 1814. Wat niet wegneemt dat Van der Goltz wel vanaf 1816 lid werd van de Zeeuwse ridderschap. Vreemd genoeg introduceert plotseling het tien dagen geleden verschenen werk Wapenregister van de Nederlandse adel een zogenaamd "College van edelen van Zeeland" waarin Van der Goltz bij dat SB van 1814 benoemd zou zijn, hetgeen me discutabel lijkt. Vandaar mijn eerdere suggestie het gewoon te houden bij de tekst van het SB. Groet van Paul Brussel (overleg) 1 jul 2014 20:39 (CEST)

Hallo Paul, ik vind de eerste zin "Door het ontbreken van een ridderschap in Zeeland ten tijde van de Republiek, is het ontstaan van de Ridderschap van Zeeland in 1814 interessant om nader te bezien." (vet van mijn hand) nogal misleidend eerlijk gezegd. Met vriendelijke groet, Notum-sit (overleg) 1 jul 2014 21:38 (CEST)
Beste Notum-sit, ook ik vond het bij lezing geen sterk, en inderdaad ietwat misleidend stuk, maar overigens ook zijn bijdrage aan Adel en ridderschap in Gelderland (2013) vind ik niet altijd even goed. Maar goed, hij heeft nu het 200-jarig bestaan van de HRvA kunnen vieren en het jubileumboek aan Willem-Alexander juist kunnen aanbieden, dus hij zal nu vast aftreden als voorzitter van die raad. (Maar het is een beslist aimabel man.) Groet van Paul Brussel (overleg) 1 jul 2014 21:47 (CEST)

RidderschappenBewerken

Naar aanleiding van het voorgaande heb ik me maar eens het afgelopen weekeinde verdiept in de mij ter beschikking staande literatuur over de ridderschappen en over de Nederlandse adel.[1] Uit al deze literatuur blijkt dat het lemma Ridderschap (instituut) op veel punten tekortschiet. Weliswaar vonden vanaf 28 augustus 1814 tot 1817 benoemingen in de ridderschappen plaats (hetgeen tot adeldom leidde, voor Zeeland en Friesland: erkenning als edele) maar de eerste bijeenkomst van die ridderschappen werd bij SB bepaald op 30 maart 1815. De staatsrechtelijke rol begon toen echter nog niet: tot 1 juli 1817 benoemde Willem I nog de leden van Provinciale Staten en de Kamer; getrapte verkiezingen van Provinciale Statenleden door de drie standen, waaronder de ridderschap, had pas plaats vanaf 1817, toen inmiddels de reglementen van de ridderschappen waren goedgekeurd (inclusief die van Zeeland, maar dus met uitzondering van die van Friesland die pas vanaf 1825 bestond). Het Wapenregister (2014) spreekt als eerste van een zogenaamd 'College van edelen van Zeeland' (p. 31), maar dat acht ik zelf niet overtuigend. De ridderschappen, samenvattend, bestonden dus officieel vanaf de Grondwetten van 1814 en 1815 (na de vereniging), kwamen op 30 maart 1815 (met uitzondering van die van Zeeland en Friesland) voor het eerst bijeen en begonnen met hun staatsrechtelijke rol per 1 juli 1817. Groet van Paul Brussel (overleg) 8 jul 2014 21:31 (CEST)

Manuscript van het Hof van HollandBewerken

De titel is ontleend aan het feit dat het manuscript in opdracht van het Hof van Holland geschreven is (via commissaris Jacob van Quesnoy en secretaris Jehan Purtyck). Zie b.v. voetnoot over Gottschalk (Overscheen); zij gebruikte het manuscript zelf voor een soortgelijk onderzoek in de jaren 60. Zo -zie titel-werd het manuscript destijds gepresenteerd in het Archief van Edam. Alle feiten komen dan ook uit dit manuscript. Onafhankelijke bronnen (dus b.v. niet Oudheidkundig Genootschap Oud-Quadyck en de heer Schaftenaar in zijn artikel gebaseerd op Ritman): naast M.K.E. Gottschalk: J.J.M. Lambalk (Zeevangproject, 1987; vermelding: ....materiaal...) en mogelijk C.Boschma-Aarnoudse (zie: bron; Tot verbetering van de neeringe deser Stede; pag.36 en 37 en voetnoot 37).Met vriendelijke groetRomeinsekeizer (overleg) 2 jul 2014 13:03 (CEST)Ook tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap in 1961 bij een artikel o.a. gehucht Keveren betreffende (melden zij dan ook).Romeinsekeizer (overleg) 2 jul 2014 13:30 (CEST)

Vertrokken of anderzins...Bewerken

Ik wil je toch even laten weten dat ik je hier aanhaal. Ik snap je... O, ik snap je zo goed... Kleuske (overleg) 12 jul 2014 17:30 (CEST)

Pantserkruiser PotjomkinBewerken

Dat musici daar later muziek bij schrijven snap ik wel, maar dat heeft niets met de film uit 1925 te maken. Het kan dus wel als apart kopje, maar niet in de infobox zelf. Japiot (overleg) 23 aug 2014 12:15 (CEST)

Dat ben ik wel met je eens; op de: en en: staan de componisten ook niet in de infobox. Het was meer je bewerkingssamenvatting die mijn wenkbrauwen deed fronsen. Met vriendelijke groet, Notum-sit (overleg) 23 aug 2014 12:24 (CEST)
Originele muziek was van in infobox vermelde Meisel, Eisenstein hoopte zelf dat de score in de loop der tijd meerdere keren door een andere score zou worden voorzien. ♠ Troefkaart (overleg) 23 aug 2014 12:26 (CEST)
Dat is niet exact wat er in de:Panzerkreuzer_Potemkin#Musik staat wat betreft de versie uit 1925, maar ik laat dat graag aan diegenen over die er beter in thuis zijn. Notum-sit (overleg) 23 aug 2014 12:32 (CEST)
Laten we het er op houden dat de score van Meisel de oudste is, hoewel ik zelfs dat na nader onderzoek niet met zekerheid durf te zeggen. Zeker is dat in die tijd anders omgegaan werd met films dan tegenwoordig. Er zijn genoeg films in de loop der tijd zo verknipt dat de versies die we nu kennen toegeven dat ze naar eer en geweten de originele versie zo goed mogelijk proberen te benaderen. Door slechte omgang met het kwetsbare filmmateriaal is ook veel verloren gegaan zodat bij de in infoboxen vermelde duur ook vraagtekens gezet kunnen worden. Ik kwam hier ook enkel terecht omdat mijn wenkbrauwen fronsten bij de eerste bewerkingssamenvatting van Japiot. ♠ Troefkaart (overleg) 23 aug 2014 12:51 (CEST)

RiederwaardBewerken

Beste Notum-sit. Eén van de laatste wijzigingen op Riederwaard komt van jouw hand: het wijzigen van Waal en Maas. Aangezien de rivieren vroeger anders liepen, riep de tekst vragen op wat nu bedoeld werd, de oude of de huidige benamingen. Daarom heb ik het aangepast en hopelijk verduidelijkt. Met vriendelijke groet, Encyo (overleg) 25 aug 2014 13:06 (CEST)

Beste Encyo, kennelijk voer ik destijds al te blind op algemene kennis. Nu blijkt dat het om het Waaltje gaat en niet de Waal, is me wel duidelijk dat ik destijds een fout heb gemaakt. Met vriendelijke groet, Notum-sit (overleg) 28 aug 2014 15:07 (CEST)

Beoordelingsnominatie Maria Clara van RechterenBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Maria Clara van Rechteren dat is genomineerd door Paul Brussel. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20140917 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel er uit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --E85Bot (overleg) 18 sep 2014 02:03 (CEST)

Villa CammingehunderiBewerken

Geachte Notum-sit, een nederzetting is in het latijn "urbs". Villa is in het latijn een "gebouw", en kan in dit geval ook niet worden gezien als een pars pro toto voor een verband van verschillende bij elkaar liggende dorpen of terpen. Om voorgenoemde redenen heb ik de titel weer veranderd in "Villa Cammingehunderi". Bovendien is een nederzetting 1 "dorp", en wordt het in de oorkonde ook als "Villa Cammingehunderi" aangeduid. Ik begrijp niet waarom je Frankisch, voorafgaand aan koningsgoed hebt verwijderd?, het is toch duidelijk dat het zich afspeelt in de tijd van de Frankische Lodewijk de Vrome, en het goed zal in leen zijn gegeven aan Gerulf. Ik hoop dat je hier mee akkoord gaat. Ik bedank je voor de verbeterde indeling van het artikel. Met vriendelijke groet, --Taekele (overleg) 28 okt 2014 13:40 (CET)

Beste Taekele, een urbs is wel een nederzetting, maar niet elke nederzetting kan men een urbs noemen, het is namelijk een stad (in het Middeleeuwse Latijn kan het overigens ook een burcht aanduiden, zoals omgekeerd een stedeling ook een burg-er heet). Ik had bewust het woord nederzetting gebruikt om een schijn van zekerheid te vermijden; ik durf niet te zeggen of er echt een 'dorp' is bedoeld of niet. Zeker niet wordt de klassiek-Romeinse villa bedoeld.
Lemmatitels dienen eenvoudig te zijn. Het villa voegt niets toe, de nederzetting heette niet Villa Cammingehunderi maar Cammingehunderi. Villa is ten eerste geen Nederlands en ten tweede overbodig.
Op het koningsgoed hoop ik t.z.t. terug te komen.
Met vriendelijke groet, Notum-sit (overleg) 29 okt 2014 15:22 (CET)

Geachte Notum-sit, ik ben pas sinds kort bezig op Wikipedia. Uit mijn onervarenheid heb ik direct de door jou veranderde titel van Villa Cammingehunderi, weer terug veranderd. Ik had beter eerst aan jou kunnen vragen wat jou redenering was omtrent die verandering, dat was constructiever geweest, en dan was er misschien een samenwerking gekomen, een uitwisseling van kennis om tot een verdere verdieping van het artikel te komen. Ik wil hierbij ook nog ingaan op de nominatie van Reginhilde: de door mij aangehaalde bron D.J. Henstra is de auteur van het werk, en hij heeft medewerking gehad van een rits aan gerespecteerde historici, m.a.w. het is niet zomaar een eenling. Mvg en hopende op een constructieve samenwerking, --Taekele (overleg) 2 nov 2014 08:01 (CET)

DenekampBewerken

Feit is dat de wapens verleend zijn aan twee verschillende gemeentes met de naam Denekamp. Kom met bronnen of ga wat anders doen. Ik heb die lijst opgezet met het idee dat alle oude wapens van alle voormalige Overijsselse gemeenten getoond worden, dat Denekamp twee keer voorkomt zou geen probleem moeten zijn, de wapens en de gemeenten waren verschillend. Dqfn13 (overleg) 30 nov 2014 23:36 (CET)

Is dat niet gewoon twee keer dezelfde? Peter b (overleg) 30 nov 2014 23:47 (CET)
Niet als het wapen aangepast is, het motto is namelijk verwijderd. Daarnaast krijgt een gemeente doorgaans een nieuwe naam, deze fusiegemeente heeft er voor gekozen om de oude naam te behouden. Dqfn13 (overleg) 30 nov 2014 23:56 (CET)
Gemeentebestuur van Denekamp kun je toch geen motto noemen? Zelfde gemeentenaam, zelfde wapen dus twee keer opnemen lijkt mij niet juist. Peter b (overleg) 30 nov 2014 23:59 (CET)
Die tekst op een lintje heet nou eenmaal een motto... niet mijn keuze. Door het verwijderen van het motto was het niet meer hetzelfde wapen. Elke wijziging maakt het een ander wapen, lees je maar eens in in de heraldiek. Dqfn13 (overleg) 1 dec 2014 00:03 (CET)

Waaruit leid je af dat er in 1978 sprake was van een fusiegemeente? Notum-sit (overleg) 1 dec 2014 09:36 (CET)

Daar zat ik fout ja, in 2001 vond er pas een fusie plaats met hernoeming naar Dinkelland het jaar er op. Goed dat dat nu eindelijk naar boven komt, jammer alleen dat er eerst heen en weer gerevert moet worden en overleg opgestart moet worden. Dqfn13 (overleg) 1 dec 2014 10:25 (CET)
Zeer elegante oplossing, mijn dank. Hele fijne avond toegewenst en ik hoop dat toekomstige samenwerkingen soepeler zullen verlopen. Dqfn13 (overleg) 2 dec 2014 21:42 (CET)

VollenhoveBewerken

Moi Notum-sit, ik ben bezig oude bronvragen af te werken. In 2008 plaatste jij deze bij Vollenhove. Waarvoor is in jouw ogen een bron nodig? Voor het jaartal of voor de schenker of voor iets anders? Peter b (overleg) 25 jan 2015 12:28 (CET)

Hallo Peter, mijn vraag slaat op de hele zin; dus: bestaat er een akte van Hendrik II uit 1010 waarin Fulnaho wordt genoemd? Er wordt in 1833 naar verwezen, maar een dergelijk document is niet opgenomen in de MGH of het OSU. Met vriendelijke groet, Notum-sit (overleg) 31 jan 2015 18:57 (CET)
PS Op 1010 en Keizer Hendrik II de Heilige staat dezelfde informatie.

Deurningen (Oldenzaal)Bewerken

Moi Notum-sit, Ik stuitte vandaag weer eens op het artikel Deurningen (Oldenzaal). In dit artikel wordt gesteld dat dit een buurtschap in Oldenzaal zou zijn. Ik had er nooit eerder van gehoord en eerlijk gezegd lijkt het me ook ergens sterk dat dit een buurtschap is, zeker als ik de historie in het artikel lees. Ik heb de oorspronkelijke auteur van het artikel gevraagd naar zijn bron, maar hij lijkt als ik naar zijn bewerkingsgeschiedenis kijk niet erg actief, dus vandaar dat ik je ook even vraag of je eens een blik zou willen werpen. Volgens het artikel zou deze buurtschap tot 2001 bij Weerselo (en dus de mij bekende Deurningen) hebben gehoord. Als ik op kaarten van voor 2001 (via Atlas van Overijssel) kijk, kom ik nergens twee keer de naam Deurningen tegen; wel diverse -hoeken en uiteraard Hulsbeek. Logisch redenerend stel ik dan de hypothese op dat het betreffende gebied in Oldenzaal tot 2001 onderdeel was van het omland van Deurningen, maar dat er van een buurtschap geen sprake is geweest. Na de herindeling is het gebied bij Oldenzaal terechtgekomen en heeft het blijkbaar de naam Deurningen behouden (al moet ik daar nog een bron voor zien). Eigenlijk een beetje hetzelfde als Woolde dat in 2001 is opgeknipt. Weet jij hier meer over en is hier inderdaad geen sprake van een buurtschap? Groeten, Meerdervoort (overleg) 18 feb 2015 13:52 (CET)

Beste Meerdervoort, over het algemeen ben ik beter op de hoogte van historische situaties en minder van huidige officiële en lokale benamingen. Ik was me er niet van bewust dat er een deel van Weerselo naar Oldenzaal was gegaan en Googlemaps weet dit ook nog niet: [1]. Op commons is wel een recente kaart van de gemeente te vinden waarop inderdaad een meer westelijk gelegen grens staat afgebeeld: [2].
Iets anders is dat er in Twente her en der kerkdorpen zijn ontstaan met dezelfde naam als de omliggende buur(t)schap. Dat "omland" zoals jij dat noemt, ís de buurtschap. Of je Deurningen (Oldenzaal) nu ook als een zelfstandige buurtschap zou moeten zien, lijkt me twijfelachtig, maar ik weet het gewoon niet.
Met vriendelijke groet, Notum-sit (overleg) 20 feb 2015 17:06 (CET)
Moi Notum-sit, dank voor je reactie. Dat omland zal wel een germanisme van mij zijn. Blijkbaar iets te lang in Duitsland gewoond :) Ik heb even met gis snel 2 kaartlagen op elkaar geplakt. Ze liggen niet helemaal lekker op elkaar, maar met wat fantasie zie je wel hoe je ze moet schuiven. zie hier Het gele oppervlak is de gemeente Oldenzaal in 2014, het groene vlak zijn de gemeentegrenzen uit 1997. Het gebied ten westen van het gele vlak lijkt er dus in 2001 bijgekomen te zijn. Wat je in google ziet is misschien niet de gemeente Oldenzaal, maar de stad? Als ik Haren intik, zie ik ook alleen het dorp en niet de hele gemeente (voor Hengelo overigens weer wel de gemeente). Deurningen oldenzaal levert dan weer het gebied op waar deze discussie om draait. Gezien de historie lijkt mij een apart buurtschap ook wat twijfelachtig, maar heb dus net zo min een antwoord. Enig idee wie hier helderheid in zou kunnen verschaffen? Of misschien een meelezer? Meerdervoort (overleg) 20 feb 2015 20:35 (CET)
Ik dacht meer aan een Grunningisme... :-) Helaas, ik weet echt niet wie dit zou weten en ik heb ook geen idee of wat een buurtschap is tegenwoordig op bestuurlijke gronden wordt bepaald of op sociale...
Met vriendelijke groet, Notum-sit (overleg) 20 feb 2015 21:20 (CET)
Is die Groningse indoctrinatie dan zo hard gegaan sinds ik hier woon dat ik een Grunningisme niet meer herken? :) Morgenmiddag maar weer wat Twentse rossen opsnuiven in de Grolsch Veste... Wat het artikel betreft ben ik in mijn zoektocht ook nog niet veel verder geraakt. Het bestemmingsplan - een bestuurlijke insteek dus - geeft in ieder geval geen soelaas. De adressen zijn nog wel in Deurningen, maar van het begrip buurtschap is nergens sprake. Bij gebrek aan beter zal ik voor nu wel een twijfelsjabloon plakken. Meerdervoort (overleg) 21 feb 2015 11:54 (CET)

BarlhamBewerken

Dag Notum-sit, je hebt ooit wel eens gekeken - zag ik in de bewerkingsgeschiedenis - naar het artikel Barlham. Ik heb het artikel ontdaan van informatie die nmm gebaseerd was op dubieuze bronnen of op origineel onderzoek. Wellicht zou je, als je dat wilt tenminste gezien op je wikibreak, er nog eens naar willen kijken. Jij beschikt waarschijnlijk over meer specifieke kennis dan ik over dit onderwerp. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 28 apr 2015 20:48 (CEST)

Beste Gouwenaar, ik ben bang dat het met mijn specifieke kennis van Barlham nogal tegenvalt. Als ik echter zo naar de afbeeldingen kijk, dan zie ik niet zozeer een boerenschuur als wel een typologisch bijzonder gebouw (gesteld dat 1743 en 1657 hetzelfde gebouw laten zien, wat natuurlijk niet zo hoeft te zijn). Maar beide afbeeldingen suggereren dat dat gebouw óók voor menselijke bewoning bedoeld was. Een schuur heeft gewoonlijk geen schoorsteen of kruisvensters met glas. Maar goed, dat is mijn eigen OO-bespiegeling.
Het gebruik van het woord "hoofdburcht" lijkt mij enigszins overdreven voorstellingen op te roepen. Of er op de pol plaats was voor meer dan een donjon of spiekerachtig gebouw, lijkt me twijfelachtig, maar ik ben op dat gebied geen deskundige.
Met vriendelijke groet, Notum-sit (overleg) 3 mei 2015 20:32 (CEST)
Dank voor je reactie, ik had wellicht wat specifieker in mijn vraagstelling moeten zijn. Ik verwijderde op 28 april jl - zoals gezegd - een substantieel deel van dit artikel. Ik vroeg mij af wat jouw oordeel was over de betrouwbaarheid van die inmiddels door mij verwijderde informatie, m.a.w. vind jij mijn ingreep al dan niet tercht? Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 3 mei 2015 22:30 (CEST)
Beste Notum-sit en Gouwenaar: ik heb Barlham in mijn kladblok om te bewerken. (Voorlopig kan ik niet veel meer dan kladblokbewerkingen.) Ik wil wel inhoudelijk ingaan op Barlham, maar liever op de OP/Barlham. Lijkt me bevorderlijk voor het overzicht. Haagschebluf (overleg) 5 mei 2015 08:04 (CEST)

Onderzoek: de mening van WikipediabewerkersBewerken

Excuus dat dit bericht zomaar op uw overlegpagina is geplaatst! Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende: bureau Motivaction voert momenteel in opdracht van Wikimedia Nederland een enquête uit onder de bewerkers van de Nederlandstalige Wikipedia. Kernvraag is hoe zij het bewerken van Wikipedia ervaren. Hierbij gaat het om zaken als werksfeer, werkdruk, omgangsvormen etc. Omdat de mening van zeer actieve bewerkers zoals uzelf voor het onderzoek heel relevant is, is in overleg met de gemeenschap besloten de 250 meest actieve Nederlandstalige Wikpedianen persoonlijk uit te nodigen om deel te nemen aan de enquête. Dat kan via deze link. Het invullen kost ongeveer 20 minuten. We hopen dat u in staat zult zijn om deel te nemen. Dank voor uw tijd. Bureau Motivation en Wikimedia Nederland 5 jun 2015 03:11 (CEST)

Resultaten enquête onder WikipediabewerkersBewerken

Enkele weken geleden hebben we u gevraagd of u zou willen deelnemen aan een enquête over het werken op de Nederlandstalige Wikipedia. De resultaten van deze enquête zijn inmiddels beschikbaar. Ze zijn te vinden op deze projectpagina: Wikipedia:Onderzoek onder bewerkers en lezers 2015. Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland (overleg) 9 jul 2015 15:50 (CEST)

VelnerBewerken

Beste Notum-sit, indertijd heb je je bemoeid met het artikel over de voormalige havezate Velner. In een eerdere versie stond het jaartal 1382 als eerste vermelding van Velner. Later wijzigde jij dit in omstreeks 1380 op basis van de vermelding in een ongedateerde lijst leenmannen. In de informatie op de plek van de voormalige havezate wordt vermeld dat "al in 1382 wordt gesproken over 'erve en goed de Velner'". Dat is informatie die vermoedelijk ontleend is aan wat het Historisch Centrum Overijssel vermeldt bij het archief De Vos van Steenwijk (takken Windesheim, Dikninge en Voorstonden), onder tak Windesheim, gedeponeerde archieven: "De havezate Velner", t.w. "het goed werd voor het eerst genoemd in 1382". Daar wordt ook de bron van deze vermelding gegeven nl. "De havezaten in Salland en hun bewoners" van A.J. Gevers en A.J. Mensema. Jij kent deze bron goed omdat je deze hebt gebruikt bij het samenstellen van de lijst van havezaten in Overijssel. Zou je hier als je de gelegenheid hebt (en zin) hier eens naar willen kijken. Ik ben benieuwd of Gevers en Mensema deze bewering met een gedateerde bron weten te onderbouwen. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 19 jul 2015 21:50 (CEST)

Dag Gouwenaar, bedankt voor je opmerkzaamheid. Gevers en Mensema verwijzen naar de bekende De registers en rekeningen van het bisdom Utrecht, 1325-1336, Utrecht 1889-1891 van S.Muller F.zn., p.727. Ik had mijn gegevens uit het Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen, 1379-1805, van E.D. Eijken (pdf). Ik heb het even nagezocht in de inleiding en het betreffende deel van het leenregister moet inderdaad in 1381/1382 opgeschreven zijn, maar betreft beleningen uit de jaren 1379-1382. De lijst zelf is echter niet gedateerd en bestaat slechts uit vermelding van beleende en leengoed. Ik weet eigenlijk niet wat nu de beste manier is om dit te omschrijven...
Met vriendelijke groet, Notum-sit (overleg) 19 jul 2015 22:22 (CEST)
Dank voor je snelle reactie, ik laat het graag aan jou over omdat jij op dit terrein - de geschiedenis van Overijsselse havezaten - beter thuis bent dan ik. Gouwenaar (overleg) 19 jul 2015 22:51 (CEST)

WindesheimBewerken

Beste Notum-sit, in de informatie bij de voormalige havezate en landgoed Windesheim trof ik de stellige bewering aan, dat de oudste vermelding dateert uit de 12e eeuw als "Hof Winsem". Omdat ik deze bewering vooralsnog niet bevestigd zag in andere bronnen heb ik een slag om de arm gehouden door de formulering "zou dateren" te gebruiken. Maar ik twijfel of dit wel kan. Zou jij hier je licht eens over willen laten schijnen? Alvast bedankt. Gouwenaar (overleg) 27 jul 2015 13:00 (CEST)

Beste Gouwenaar, volgens Gevers en Mensema gaat de havezate Windesheim, gelegen in de gelijknamige buurschap, terug op "dat guet tot Boven [...] mit den guede dat dair in hoert, gheheten 't guet te Middesdorpe" waarmee in 1408 Hendrik Schaep door de proost van het Lebuinuskapittel in Deventer wordt beleend. Er (b)lijken wel oudere vermeldingen van Windesheim te zijn (11e-eeuwse zelfs), maar die vallen met goed fatsoen niet aan deze havezate te koppelen. Misschien dat ze in het artikel over de buurschap Windesheim kunnen worden geplaatst, maar ik weet te weinig van de huidige stand van onderzoek t.a.v. die vermeldingen.
Met vriendelijke groet, Notum-sit (overleg) 27 jul 2015 20:30 (CEST)
Dank, volgens Haga heeft één van de telgen van het geslacht Schaep, Reinier, de havezate gebouwd tussen 1599 en 1613, een gebouw van bescheiden omvang. Haga laat onvermeld of er voor die tijd sprake is geweest van een bebouwing op die plaats. Ik laat die voorgeschiedenis vooralsnog maar even buiten beschouwing. Mocht je het een en ander willen aanpassen, ga gerust je gang. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 27 jul 2015 21:28 (CEST)
Ja, dat klopt wel met wat Gevers en Mensema schrijven. Zij noemen 1621 (vermelding in testament van Reinier) als datum ante quem. Over adellijke bebouwing voor die tijd schrijven zij niets. Notum-sit (overleg) 27 jul 2015 21:40 (CEST)

GereutelBewerken

Weten we ook weer dat jij het prima vindt om mensen ongepast taalgebruik te laten bezigen. Dqfn13 (overleg) 12 aug 2015 17:24 (CEST)

Maar er is toch niets ongepast aan die bijdrage? Het is een zeer onvriendelijke passage en die passage doet groot onrecht aan Wikiklaas, een van onze beste moderatoren, maar ik neem aan dat Wikiklaas wel wat kan hebben. Overigens zou men hier hoe dan ook wat minder geschokt moeten reageren op mensen die gewoon hun mening geven. Nog niet al te lang geleden riep iedereen Je suis Charlie (ik niet, want ik kende het blad dat op mij vooral een zeer humorloze en zelfs verbitterde indruk heeft gemaakt), maar als hier op Wikipedia iemand "gereutel" schrijft, dan is Leiden in last. Ünerhaupt, Dqfn13, zou ik een beetje oppassen met het je steeds zo ostentatief opwerpen als verdediger van je collega-moderatoren. Daarmee bewijs je die collegae, en in dit geval Wikiklaas, geen dienst. Ik zou haast zeggen: integendeel.   RJB overleg 14 aug 2015 00:07 (CEST)
Ook bij andere mensen doe ik dat al RJB. Zelfs als iemand een zware belediging naar jou of Notum-sit uit, zal ik laten blijken dat het ongepast is. Dat het meestal gebeurt bij moderatoren is duidelijk, maar dat komt ook doordat er genoeg mensen zijn die niets moeten hebben van welke moderator dan ook. Dqfn13 (overleg) 14 aug 2015 08:22 (CEST)
Nu, we hebben - ook al stel je dat kennelijk niet erg op prijs - in Nederland vrijheid van meningsuiting. De meningsuiting van de anonieme contribuant sloeg weliswaar als een tang op een varken, maar bij mijn weten is het niet verboden iets dergelijks te schrijven. Het wordt de hoogste tijd dat mensen leren dat het je begeven op een publiek forum als Wikipedia, betekent dat er ook wel eens iets tegen je gezegd kan worden dat minder vriendelijk is. Door de opmerking weg te halen, suggereerde je in de eerste plaats dat er iets heel ergs gezegd was, en in de tweede plaats dat Wikiklaas niet in staat geweest zou zijn zich zelf tegen wat er gezegd was, te verdedigen. Beide vind ik, even kennelijk als Notum-sit, zeer ongewenst.   RJB overleg 14 aug 2015 16:32 (CEST)
Er is een groot verschil tussen de waarheid melden (jij heet op Wikipedia RJB), je mening geven (Ik vind...) of jouw mening als de waarheid verkondigen (je klets uit je nek). In dit geval ging het om het laatste, wat ook nog eens gepaard ging met een belediging. Beledigingen uiten hoort op Wikipedia niet, want het is niet gepast en je verstoort er de werksfeer mee. Het staat zelfs in ten minste een richtlijn dat je gepast taalgebruik hoort te gebruiken en dat je elkaar netjes hoort te behandelen hier. Overigens was ik niet de enige die de belediging heeft verwijderd. Dqfn13 (overleg) 14 aug 2015 17:47 (CEST)
Wat gepast is, of ongepast is natuurlijk in the eye of the beholder. Het enige dat ik bepleit is dat we niet te kleinzerig moeten zijn, en dat het ostentatief verwijderen van passages die jou onwelgevallig zijn leidt tot veel meer gedoe dan wanneer je ze gewoon laat staan.   RJB overleg 15 aug 2015 00:03 (CEST)
Wikiklaas kan inderdaad wel wat hebben. In elk geval vond hij het geen goed idee om die passage te verwijderen en plaatste hij die zelf weer terug. De strekking ervan zegt veel over degeen die de opmerking plaatste (in mijn optiek vooral dat het iemand betreft die geen correcte argumentatie kan opbouwen, met een of meer gegevens, en daaruit getrokken gevolgtrekkingen; eerder iemand die zijn eigen visie zonder verder duidelijke reden tot maatstaf verheft) en kon daarom beter blijven staan als voorbeeld van hoe iemand zichzelf ongevraagd onsterfelijk belachelijk kan maken. WIKIKLAAS overleg 15 aug 2015 00:59 (CEST)

Joannes Nicolaas LemmensBewerken

Notum-sit, op 3 januari 2014 om 10:24 uur heb je Joannes Nicolaas Lemmens tot Canadees bestempeld. (link) Waar was dat op gebaseerd? Muijz (overleg) 6 feb 2017 08:23 (CET)

Hallo Muijz. Inderdaad zou je kunnen lezen dat ik gemeend te willen zeggen dat hij Canadees was, maar ik bedoelde met Canadees bisschop dat hij bisschop was van een Canadees bisdom. Over zijn nationaliteit weet ik niets.
Met vriendelijke groet, Notum-sit (overleg) 18 feb 2017 21:06 (CET)
Ha, fijn dat jij er nog bent! (je stond nog op m'n volglijst) WIKIKLAAS overleg 18 feb 2017 23:01 (CET)
Hallo Wikiklaas, dank voor je woorden, maar mijn afwezigheid zal toch sporadisch blijven... Met vriendelijke groet, Notum-sit (overleg) 19 feb 2017 22:39 (CET)
Beste Notum-sit, dank voor je bijdrage op Jan van Schaffelaar. Het is goed je toch weer af en toe op Wikipedia aan te treffen. Ik hoop dat je je bijdrage hierboven waar zult maken en dat je weer sporadisch afwezig zult zijn. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 8 nov 2017 21:11 (CET).
Daar sluit ik me van harte bij aan! Gouwenaar (overleg) 8 nov 2017 22:02 (CET)

Hofland (geslacht), Van Rietwijk, Lijst van heren en vrouwen van Rietwijk en Dirk I van RietwijkBewerken

Beste Notum-sit, over bovenstaande bijdragen heb ik ernstige twijfels (over bronnen, WP:GOO, té oude bronnen, gezaghebbendheid ervan, ...), reden waarom ik ze op de TBP heb geplaatst. Heb jij daar een mening over? Groet van Paul Brussel (overleg) 19 aug 2020 21:59 (CEST)

Heer van EerdeBewerken

Kun je me wat meer uitleg geven bij je verwijdering op Philip van Pallandt? De titel lijkt nog steeds te bestaan volgens Heer_(feodalisme)#Vroegmoderne_tijd. De daaraan verbonden rechten zijn in 1795 bijna allemaal vervallen, maar Philip kwam in bezit van de laatste resterende heerlijke rechten toen hij het landgoed en kasteel eerfde. Het lijkt mij dus geen nonsens om hem ook met die titel aan te duiden. Egel Reageren? 1 jun 2021 19:25 (CEST)

Hallo Egel, dank je voor je bericht. Het gaat dus om de vermelding van [[Heer (feodalisme)|heer]] van [[Eerde (Overijssel)|Eerde]] tussen de naam en geboorte- en sterfdata en -plaatsen; dat hij eigenaar van Eerde was, staat buiten discussie.
Er kan m.b.t. Eerde geen sprake zijn van een heer zoals bedoeld onder heer (feodalisme), want Huis Eerde was "slechts" een havezate; Huis Eerde en de hele buurschap Eerde vielen onder het "gewone" schoutambt Ommen. "Heer van Eerde" kan dus nooit een formele titel van Van Pallandt zijn geweest. Als een Van Pallandt had hij recht op de titel baron zoals ook al vermeld staat.
Met vriendelijke groet, Notum-sit (overleg) 5 jun 2021 18:28 (CEST)
Maar kan/mag hij wel (Baron) Pallandt van Eerde genoemd worden? Hiervoor zijn een aanzienlijke hoeveelheid bronnen.
Verder voerde hij, al of niet terecht, de titel Heer van Eerde wel net als zijn voorgangers (na 1795), zie bijvoorbeeld zijn overlijdensbericht: [3] Egel Reageren? 5 jun 2021 23:15 (CEST)
Goede vragen, waar ik helaas geen antwoord op weet. Rudolph Theodorus en andere familieleden van de Eerde-tak komen in elk geval als "Van Pallandt van Eerde" in de burgerlijke stand voor. Bij hen was "van Eerde" kennelijk deel van hun achternaam. Voor Philips familie geldt dat niet, tenzij de achternaam later gewijzigd is.
Je zou deze vragen ook in het geschiedeniscafé aan de orde kunnen stellen. Dit speelt breder dan alleen bij deze persoon.
Met vriendelijke groet, Notum-sit (overleg) 6 jun 2021 10:11 (CEST)

De EeseBewerken

Beste Notum-sit, gisteren werd deze informatie aan het artikel De Eese toegevoegd. Er werd geen bron vermeld, maar de eerste vermelding van de hof in 1371 lijkt wel te kloppen. Zou jij daar eens naar willen kijken? Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 6 jun 2021 14:10 (CEST)

Hallo Gouwenaar, de (meeste?) gegevens lijken ook in een artikel van Harry Bouwman in de Overijsselse Historische Bijdragen uit 2014 te staan.
Met vriendelijk groet, Notum-sit (overleg) 6 jun 2021 22:58 (CEST)
PS de gegevens over 1340 staan ook in de inventaris van het archief van de Eeze; het origineel zou zich in het archief van Rechteren bevinden.
Dank in de eerste bron tref ik, voor zover ik kan zien, niet de oudste gegevens aan. In de door jou genoemde inventaris wordt inderdaad over een verkoop in 1340 gesproken. Er bevindt zich daar ook een voorlopige lijst van de heren van de Eze. Ik kan dat niet helemaal rijmen met de tekst van het artikel, maar ik beschik over onvoldoende bronnen om dat na te kunnen trekken. Gouwenaar (overleg) 7 jun 2021 21:42 (CEST)