Overleg:Huub Kortekaas

Active discussions

SamenvoegenBewerken

Ik heb gisteravond Huub Kortekaas (HK) samengevoegd met Huub en Adelheid Kortekaas. HK heeft slechts vier à vijf jaar als zelfstandig kunstenaar gewerkt, dat kan m.i. prima vermeld worden in het duo-artikel. Het paar werkt sinds 1965 als kunstenaarsduo. Na een vraag hierover van Gouwenaar op mijn overlegpagina heb ik het samenvoegen (voorlopig) weer teruggedraaid. Ik lees graag de reacties van anderen. RONN (overleg) 12 dec 2015 21:31 (CET)

Ik ben om meerdere redenen geen voorstander van samenvoegen. In de eerste plaats is het niet ongebruikelijk om een biografisch artikel te wijden aan een lid van een collectief (om eens een voorbeeld uit een heel ander sector te gebruiken, zelfs het onafscheidelijke duo Bassie en Adriaan kennen ieder hun eigen artikel Bas en Aad van Toor). In de tweede plaats wijs ik er op dat ook het rijksbureau voor kunsthistorische documentatie in haar database naast een vermelding van het duo, ook beide kunstenaars afzonderlijk (Huub Kortekaas en Adelheid Kortekaas) heeft opgenomen. In de derde plaats behoort deze wens om zich op deze wijze te profileren kennelijk tot de strategie van de beschreven personen, die kostte wat kost, ook op Wikipedia doorgevoerd zou moeten worden (zie de eerder uitgebreid gevoerde discussie: hier, hier, hieren hier). Nu is Wikipedia een encyclopedie die zowel relevante kunstenaars als kunstenaarscollectieven beschrijft, waarbij marketing en/of presentatieoverwegingen geen rol zouden moet spelen. Als Huub Kortekaas gezien wordt als relevante kunstenaar dan kan hij afzonderlijk worden beschreven, hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Adelheid Kortekaas als voor het kunstenaarsduo Kortekaas. Gouwenaar (overleg) 12 dec 2015 22:26 (CET)
Aanvulling: dat Kortekaas slechts vier jaar als zelfstandig kunstenaar gewerkt zou hebben blijkt in ieder geval niet uit de tientallen vermeldingen in de pers. In de bij Delpher beschikbare kranten wordt hij in de periode 1962 t/m 1995 50x als zelfstandig kunstenaar vermeld en geen enkele maal als deel van het kunstenaarsduo. In de noordelijke kranten, die ook een recentere periode beslaan, wordt hij tot 2011 als zelfstandig kunstenaar genoemd. Slechts eenmaal in 2008 wordt een gezamenlijk project in het Dagblad van het Noorden genoemd en in 2011 wordt hun deelname aan een expositie op Ameland genoemd. Dit bevestigt mijn indruk dat kennelijk achteraf een nieuw beeld als duo gecreëerd/gepresenteerd wordt, een beeld dat echter in het verleden niet waargenomen c.q. beschreven werd. Gouwenaar (overleg) 13 dec 2015 14:29 (CET)
Het duo trad tot 1999 ook niet naar buiten als duo. Misschien moet je het zien als iemand die op een gegeven moment bekend maakt dat hij de persoon achter een artiestennaam is, dat verandert natuurlijk niet wie verantwoordelijk was voor het werk. In dit geval zaten er blijkbaar twee personen achter de naam (zoals ook bij Nicci French, L.A. Raeven en LaSalle). Ik zie niet direct reden om aan te nemen dat het 'duoschap' een achteraf bedacht iets zou zijn en kreeg ook de indruk van het stel dat het zeer oprecht is hierin, maar misschien ga ik te veel uit van het goede in de mens. Ik waardeer overigens je kritische opstelling. RONN (overleg) 13 dec 2015 15:02 (CET)
Feit is natuurlijk dat kennelijk pas in 1999 besloten is om zich als duo te manifesteren. Of er voor die tijd sprake is geweest van een gezamenlijke oeuvre onttrekt zich aan mijn/ons waarnemingsvermogen. Ik ben ook graag bereid om iedereen op zijn woord te geloven, maar voor Wikipedia is dat nmm ontoereikend, omdat verborgen intenties niet verifieerbaar zijn aan de hand van betrouwbare en gezaghebbende bronnen. De wens van betrokkenen zelf om in re­tro­spec­tief het aan Huub Kortekaas toegeschreven werk als het hunne te beschouwen is uiteraard zeer legitiem maar hoeft ons er niet van te weerhouden om een afzonderlijk biografisch artikel aan Huub Kortekaas zelf te wijden. Gouwenaar (overleg) 13 dec 2015 15:24 (CET)
Terugkeren naar de pagina "Huub Kortekaas".