Orde van Barden, Ovaten en Druïden

organisatie uit Verenigd Koninkrijk

De Order of Bards, Ovates and Druids (Orde van Barden, Ovaten en Druïdes, kortweg OBOD) is een neo-druïdische organisatie die in 1964 is opgericht in Engeland. Door de jaren heen is de organisatie uitgegroeid tot een internationale organisatie en heeft haar leden in alle delen van de wereld.

Oorsprong Bewerken

De OBOD is opgericht in 1964 door Ross Nichols tijdens de herfstequinox. Nichols was onder andere een dichter en een historicus en voorzitter van de Ancient Druid Order, waarvan het bestaan kan worden herleid tot 1717, toen een bijeenkomst in de Apple Tree Tavern in Covent Garden werd gehouden. In datzelfde jaar zag de moderne vrijmetselarij het daglicht, in een andere pub niet ver daarvandaan. Nichols was een vriend van Gerald Gardner, en terwijl deze Gardner bezig was met een opzet voor het huidige wicca, werkte Nichols aan een praktische uitwerking van het druïdisme zoals we dat nu kennen, inclusief de gradaties van Ovaten en Barden. Vooral ook de Keltische mythologie en de vieringen van de acht belangrijkste ceremonies van de seizoenen moesten hierbij een plaats krijgen. De structuur van de organisatie werd onderverdeeld in drie rangen: bard, ovaat en druïde. Zo zou de oude structuur van de klassieke verdeling worden hersteld.

In 1988 werd Philip Carr-Gomm gevraagd om de OBOD te leiden.

Verspreiding Bewerken

De opleiding werd opgesteld als een thuiscursus, die per post kon worden verstuurd. Een netwerk van mentors begeleidt de studenten, vaak via moderne communicatiemiddelen als e-mail. Leden kunnen elkaar ontmoeten tijdens de seizoensceremonies, workshops en andere bijeenkomsten op verschillende plaatsen in de wereld in zogenaamde groves. Zo ook in Nederland. Ook zijn er verschillende internetforums en krijgt men een maandelijks blad, Dryade genaamd. De Engelse versie van dit maandblad heet Touchstone.

Lesstof Bewerken

Bard Bewerken

Door de jaren heen heeft de OBOD lesmateriaal ontwikkeld dat is gebaseerd op het opdoen van ervaring, door aanvankelijk een 1-jarige cursus te geven in de oude bardse verhalen die leidt tot geleidelijke verwerving van vaardigheden in, en begrijpen van het magische. Ondersteund door historisch, mythologisch en psychologisch materiaal worden de studenten aangemoedigd hun creatieve vaardigheden te ontwikkelen door te werken in een traditie die de Aarde en de natuur als heilig beschouwt. Hoewel de cursus binnen een jaar kan worden afgerond, waarschuwt de OBOD ervoor dat een gehaaste studie kan leiden tot een miskenning van de leer.

Ovaat Bewerken

Na afronding van de graad van Bard kan men doorleren voor de graad van ovaat. Hierbij ligt het zwaartepunt bij het verbinden van ogenschijnlijke tegenstellingen als Aarde en Hemel, mens en dier of lichaam en geest. Ook healing, inzicht in de eenheid van de schepping en spiritualiteit komen hierbij aan bod.

Druïde Bewerken

Als men de opleiding tot ovaat heeft afgerond, kan men besluiten om door te gaan voor de graad van druïde. Bij deze laatste stap in het leerproces leert men over de dieper liggende filosofie, hoe men een ceremonie dient te leiden en wordt men zelfs klaargestoomd om te mogen "rechtspreken". De druïde werd daarom in de oudheid wel gezien als de geestelijk leider van een Keltische stam. Ook was hij vanwege zijn kennis vaak genoeg de raadsman van de politieke leider van zo'n stam.

Deelname Bewerken

De manier van leren-op-afstand is niet de enige manier van studeren. Kleine, plaatselijke studiegroepen kunnen worden gevormd door afwisselende leden. Zo'n Seedgroup kan worden gevormd door twee of meer leden van welke graad ook, door samenkomst voor het uitvoeren van rituelen, studie of voor de gezelligheid en onderlinge kennismaking. Tegelijkertijd kan een samenkomst van leden met twee of meer leden met de Druïde-status worden aangeduid als een zogenaamde Grove. Seedgroups en groves zijn in zekere zin autonome groepen. Deze autonomie betekent dat de afzonderlijke seedgroup of grove kan beslissen wel of niet buitenstaanders te accepteren. Tijdens een bijeenkomst, van welke omvang ook, wordt doorgaans de tijd doorgebracht met het vertellen van verhalen, het maken van muziek, het houden van ceremonies of het ervaren van magische momenten. In beginsel worden deze bijeenkomsten gehouden in de nabijheid van een groepje bomen (in het Engels een Grove).

Zie ook Bewerken

Externe links Bewerken