Hoofdmenu openen

Een oppervlaktekracht is een kracht die enkel op (een deel van) het buitenoppervlak van het voorwerp inwerkt. Voorbeelden zijn gewone mechanische bewerkingen (duwen, trekken); weerstandskrachten, ...