Opkomst is het percentage mensen dat bij een bijeenkomst of stemming aanwezig is. Dit percentage is soms belangrijk voor de geldigheid van de bijeenkomst of stemming.

Zie ookBewerken