Oostelijke Ontsluiting IJburg

verbindingsweg tussen IJburg en Diemen
Overzichtskaart van de Oostelijke Ontsluiting (rode lijn) van IJburg
Luchtfoto van IJburg met op de voorgrond de Oostelijke Ontsluiting

De Oostelijke Ontsluiting IJburg is de verbindingsweg tussen de Amsterdamse wijk IJburg en de snelweg A1. De verbinding overspant het IJmeer tussen het Haveneiland van IJburg en de Diemer Vijfhoek, en vervolgens het Amsterdam-Rijnkanaal om aan te sluiten op het Knooppunt Diemen.

Het werk aan de verbinding is onderwerp geweest van langdurige onderhandelingen tussen de diverse betrokken overheden.

Benno PremselabrugBewerken

De eerste fase van de verbinding is de Benno Premselabrug tussen het Haveneiland en de Diemer Vijfhoek (PEN-eiland) die in 2004 gereed is gekomen. Deze brug was in eerste instantie bestemd voor bouwverkeer en hulpdiensten. Ook fietsers kunnen van deze verbinding gebruikmaken. In 2010 werd de brug ook voor ander autoverkeer opengesteld. De brug geeft aan de Diemer zijde toegang tot de in 2011 gereedgekomen Natuurboulevard tussen Muiden en Diemen, en een aftakking daarvan richting Muiderbrug.

FortdiemerdamwegBewerken

In het voorjaar van 2011 is het voorbereidende werk voor de Uyllanderbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal ter hand genomen. De tweede fase van de Oostelijke Ontsluitingsweg, de Fortdiemerdamweg, wordt in juli 2014 voltooid. De ontsluitingsweg krijgt twee rijstroken per richting.

In de derde fase is ter hoogte van knooppunt Diemen nog een directe aansluiting op de A9 (Gaasperdammerweg) aangelegd ter plaatse van Knooppunt Diemen. Deze aansluiting was medio 2017 klaar.[1]

FietspadenBewerken

Voor fietsers zal de Oostelijke Ontsluiting een belangrijke verbinding vormen tussen de woonwijk IJburg en de bedrijventerreinen in Amsterdam-Zuidoost. Bij de aanleg van de tweede fase is een aansluiting op de fietsroute over de Diemerzeedijk gerealiseerd. In de derde fase moet ook een route over de snelwegen A1 en A9 en onder de spoorlijn Weesp-Diemen gereed komen die via het Diemerbos aansluit op de bestaande fietsbrug, de Veeneikbrug, over het Gaasp (een deel van de Weespertrekvaart) naar de Bijlmer.

Openbaar VervoerBewerken

De Oostelijke Ontsluiting wordt ook door GVB-buslijn 66 gebruikt. Er wordt gesproken over het doortrekken van de Zuidtangent, de snelle busverbinding naar Schiphol en Haarlem. Aparte busstroken zijn niet voorzien, maar de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal is wel zodanig uitgevoerd dat er een extra rijstrook kan worden toegevoegd.