Variabele (onderzoek)

(Doorverwezen vanaf Onafhankelijke variabele)
De opmaak van dit artikel is nog niet in overeenstemming met de conventies van Wikipedia. Mogelijk is ook de spelling of het taalgebruik niet in orde. Men wordt uitgenodigd deze pagina aan te passen.

Zie Variabele (doorverwijspagina) voor andere betekenissen van Variabele.

Een variabele waarover in statistiek en wetenschappelijk onderzoek een voorspelling wordt gedaan om hypotheses te toetsen is een afhankelijke variabele, terwijl een onafhankelijke variabele (of experimentele variabele, factor of predictor) een variabele is die gebruikt wordt om voorspellingen op te baseren. Een covariabele is een variabele waarvan men bij het onderzoek de effecten wil uitsluiten.

OnderzoeksvariabelenBewerken

Veel wetenschappelijk onderzoek vereist meetbare aspecten of variabelen. Een variabele is een meetbaar kenmerk van een persoon, situatie, object of wat dan ook (operationele eenheid). In strikt experimenteel onderzoek worden de termen dan ook als volgt omschreven:

Een onafhankelijke variabele, experimentele variabele, factor of predictor is een variabele waarvan men aanneemt dat deze invloed heeft op het onderzoeksobject, en die door de onderzoeker wordt gemanipuleerd (gecontroleerd) en niet door het onderzoeksobject (onderzoeksobject, proefpersoon, proefdier). Een onafhankelijke variabele is dus onafhankelijk van het onderzoeksobject.

Een afhankelijke variabele is een variabele waarvan de waarden afhangen van die van de onafhankelijke variabele en het onderzoeksobject (en niet van de onderzoeker).

Covariabelen of "intermitterende variabelen" zijn de vaak ook aanwezige in te stellen variabelen die naast de afhankelijke en onafhankelijke variabelen eveneens van invloed (kunnen) hebben op het gemeten effect. Het gaat daarbij om variabelen waarvan men de effecten op de resultaten van het onderzoek wil elimineren, omdat men daarin niet geïnteresseerd is en die dus het inzicht kunnen verstoren.

Voor het berekenen van deze "indices" of "coëfficiënten" voor distantie en similariteit zijn een groot aantal verschillende formules beschikbaar. Daarnaast kunnen similariteiten vaak worden omgerekend tot distanties en omgekeerd. De rol van objecten en variabelen kan in sommige gevallen worden omgewisseld, zodat ook de distanties en similariteiten tussen de objecten kunnen worden berekend.

De onderzoeksvariabelen kunnen verschillen in meetschaal. Naast kwalitatieve variabelen zijn er kwantatieve variabelen. Deze kunnen weer worden onderverdeeld. De aard van de variabelen is van belang bij de numerieke verwerking van de onderzoeksresultaten.

  • kwantitatieve meetschaal,
   • als er ook negatieve waarden zijn, kunnen bepaalde indices niet gebruikt worden
   • niet-negatieve waarden, zoals tellingen, frequenties
  • kwalitatieve meetschaal
   • ordinale variabelen moet worden getransformeerd voordat de berekening van de indices mogelijk is
   • nominale variabelen moet worden getransformeerd voordat de berekening van de indices mogelijk is
   • binaire variabelen worden omgezet tot 0/1 waarden (= afwezig/aanwezig)

Als de onderzoeksresultaten in grafieken worden weergegeven, wordt de onafhankelijke variabele meestal op de horizontale as (x-as) weergegeven en de afhankelijke variabele op de verticale as (y-as).

VoorbeeldenBewerken

In strikt experimenteel onderzoek manipuleert de onderzoeker bepaalde aspecten (experimentele variabelen) om de invloed van de verschillen op andere aspecten na te gaan.

Invloed van alcohol op lerende muizenBewerken

Om de invloed van alcohol op het leervermogen bij muizen te onderzoeken, kan men de muizen een bepaalde hoeveelheid alcohol toedienen en na een bepaalde tijd meten hoe snel de muizen nieuwe zaken leren. De hoeveelheid alcohol die men in dit geval toedient, is de onafhankelijke variabele. De snelheid van het leren is dan de afhankelijke variabele. De toegediende hoeveelheid alcohol hangt niet af van de muis, en is dus onafhankelijke variabele. De snelheid van leren hangt van de muis af, en is dus de afhankelijke variabele. Bij hoge alcoholdosering kan alcoholvergiftiging optreden, en zullen de muizen er aan kunnen overlijden.

Als men niet geïnteresseerd is in de verschillen tussen de leeftijden, maar heeft wel een verwacht effect (jonge muizen leren sneller dan oude muizen), dan wordt 'leeftijd' behandeld als een covariabele.

SpectroscopieBewerken

In de kalibratielijn zoals gebruikt wordt bij spectrometrie, worden de concentraties van de te bepalen component tevoren ingesteld en vormen dus de onafhankelijke variabele. De gemeten extinctie is de afhankelijke variabele.

Bemestingproef bij groeiende plantenBewerken

De invloed van kunstmest op de groei van planten kan onderzocht worden door een aantal zaailingen met verschillende hoeveelheden kunstmest op te kweken. De hoeveelheid mest is de onafhankelijke variabele, de afhankelijke variabele kan zijn de lengte, de biomassa, de spruit-wortelverhouding, de vorming van bloemen, de zaadproductie (aantal, gewicht, houdbaarheid etc.) of het eiwitgehalte van de proefplanten na een bepaalde tijd.

Hier wordt een niet-rechtlijnig verband verwacht: bij meer kunstmest in lage doseringen een grotere groei etc., maar bij overdosering mag een afnemende groei of in het geheel geen groei meer worden verwacht ('verbranding'). Het verwachte kromlijnige verband vormt een optimum-kromme.