Oligosacharide

Oligosachariden zijn koolhydraten die zijn opgebouwd uit een klein aantal (3-9) monosacharide-eenheden. Oligosachariden mogen samen met polysachariden tot de complexe en langzame koolhydraten worden gerekend. Dit in tegenstelling tot de mono en disacharide, deze behoren tot de snelle koolhydraten.

Voorbeelden van oligosachariden:

Ketens van een klein aantal suikereenheden (oligomeren) worden in de cel gebruikt om aan eiwitten (vaak via een argininezijketen) te koppelen. De zo gemodificeerde eiwitten worden glycoproteïnen genoemd. Glycoproteïnen worden vaak aan de buitenkant van de cel getoond en hebben een sterk soort-specifiek karakter. Zo is het voor het afweersysteem mogelijk om aan de suikers van de glycoproteïnen te herkennen welke cellen tot het eigen lichaam behoren en welke indringers zijn. Bij transplantaties kan dat tot afstoting leiden. Een bekend voorbeeld van glycoproteïne-herkenning zijn bloedgroepen.

Zie ookBewerken