Noriet is een mafisch dieptegesteente dat voornamelijk uit de calcium-rijke plagioklaas labradoriet, hyperstheen en olivijn bestaat.

EigenschappenBewerken

Uiterlijk lijkt noriet sterk op gabbro en alleen door middel van onderzoek van slijpplaatjes kan vastgesteld worden of er sprake is van een noriet of een gabbro.

VoorkomenBewerken

Noriet is een stollingsgesteente dat vooral geassocieerd wordt met platina-ertslichamen, zoals in Zuid-Afrika, het Skaergaard-complex op Groenland en het Stillwater-complex in de Amerikaanse staat Montana. Noriet wordt ook gevonden in het Sudbury Basin-complex in Ontario, waar zich een inslagkrater bevindt en het grootste nikkel-houdende mijnbouwgebied is. Ook op de Maan is noriet gevonden en door de Apollo missies naar de Aarde gebracht.