Noorderbreedte (tijdschrift)

tijdschrift

Noorderbreedte is een tijdschrift over onder andere het landschap, natuur, milieu, cultuurhistorie en de ruimtelijke ordening van Noord-Nederland; de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Het blad verschijnt vijfmaal per jaar en is gericht op de 'bovenkant van de samenleving'. Het blad wordt uitgegeven door de Stichting Noorderbreedte, waarin ongeveer 30 instellingen op het gebied van de genoemde thema's zijn vertegenwoordigd. Noorderbreedte is onder andere bekend vanwege de vernieuwende omslagen van de nummers. Het wist in zijn bestaan veel invloed uit te oefenen op het denken over de eerder genoemde thema's in Noord-Nederland.

Het blad werd opgericht in 1977. Geestelijk vader van Noorderbreedte is Jan Abrahamse, die in de jaren 1970 bekend was als voorman van de Waddenvereniging (en van zijn strijd tegen het Dollardkanaal). Hij was tevens degene die het wadlopen landelijk bekendheid gaf in Nederland. Tot 2003 was hij de hoofdredacteur van het blad.

Externe linkBewerken