Nominale rente

De nominale rente per tijdseenheid is de rente per periode dat die rente wordt uitgekeerd bij sparen of die betaald wordt bij een lening, gedeeld door de periode, uitgedrukt in dezelfde tijdseenheid. Vaak wordt als tijdseenheid een jaar genomen: de nominale rente per jaar, of nominale jaarrente, is de rente per periode dat die rente wordt uitgekeerd of betaald, gedeeld door de periode in jaren (dus vermenigvuldigd met het aantal perioden in een jaar).

VoorbeeldenBewerken

Stel bijvoorbeeld dat de nominale rente op een spaarrekening jaarlijks 4% is en er ieder kwartaal rente wordt uitgekeerd. Dan wordt er ieder kwartaal een vierde van de jaarlijkse nominale rente uitgekeerd, 1% dus. De effectieve rente is jaarlijks groter dan 4% omdat er sprake is van rente op rente tijdens het jaar. De groeifactor per kwartaal is 1,01, dus per jaar  . De effectieve rente is dus 4,060401%.

Als op een hypotheeklening elke maand rente (en aflossing) wordt betaald, dan is bij 4% nominale rente de effectieve rente (nog afgezien van eventuele kosten) nog iets meer.

Stel dat men op een 5-jarig spaardeposito 4% rente per jaar krijgt, maar geen rente op rente. De nominale rente per jaar is dan 4%, maar de effectieve rente is nu lager.

ToepassingBewerken

In sommige branches wordt met het woord rente zonder toevoeging de nominale jaarrente bedoeld. Dit geldt onder meer bij hypothecaire leningen, waar de rente meestal maandelijks betaald wordt. De nominale jaarrente is een enigszins rond bedrag, vaak een veelvoud van 0,05%. Hieruit kan een klant met alleen vermenigvuldigen en delen de rente na een maand over een gegeven schuld berekenen.[1] De nominale rente is aan de ene kant dus wel praktisch, maar aan de andere kant iets te rooskleurig bij een vergelijking met spaarrente, waarbij vaak wel de effectieve jaarrente wordt vermeld.

Vergelijking met effectieve rente bij maandbetalingBewerken

Maandbetaling
Nominale jaarrente (%) Effectieve jaarrente (%)
1 1,00
2 2,02
3 3,04
4 4,07
5 5,12
6 6,17

Zie ookBewerken