Nieuwe economie

Nieuwe economie is de aanduiding voor een complex aan veranderingen op economisch en technologisch gebied die kort voor het jaar 2000 steeds belangrijker werden. De gevolgen waren in de eerste plaats merkbaar in landen met een innovatieve productie- en diensteneconomie. Dit zijn ook de sectoren waarin de grootste veranderingen plaatsvinden.

De nieuwe economie heeft als basis mondiale technologische veranderingen, zoals internet, nanotechnologie en telecom. De snelheid waarmee het bedrijfsleven handelde nam sterk toe. Een voorbeeld van verandering: tussen 1972 en 1995 was de gemiddelde groei van de productie per uur (maatstaf voor arbeidsproductiviteit) ongeveer 1 procent per jaar. Van 1995 tot 1999 steeg deze groei tot 2,65%. De verwachtingen die bestonden met betrekking tot de nieuwe economie werden zeer ernstig gedempt na het knappen van de internetzeepbel in 2001.

Zie ookBewerken